ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

帅哥

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帅哥-, *帅哥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帅哥[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙, / ] handsome guy, #4,997 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So many handsome guys here in one spot?[CN] 这破地方还能有这些帅哥 The Blue Angel (1930)
- It's good to see you, handsome.[CN] - 看见你真好, 帅哥 Scandal Sheet (1952)
Hi, beautiful! Looking for me?[CN] 嘿,帅哥,你找我吗? The Blue Dahlia (1946)
Okay, handsome, take me home.[CN] 好了,帅哥,送我回家吧 The Damned Don't Cry (1950)
Well, if it ain't my beautiful man![CN] 哦,这不是我的帅哥嘛! The Blue Dahlia (1946)
- Where you going, handsome?[CN] - 你去哪, 帅哥? Scandal Sheet (1952)
I'm talking to that clean-cut, young American beauty again.[CN] 我在跟那个衣着光鲜的帅哥谈话呢 The Naked City (1948)
We want to give him a chance to play a charming guy, with just enough plot... to make him do lots of gay and varied numbers.[CN] 我们要他饰演一个魅力十足的帅哥铺陈的情节... 刚好能让他表现很多首愉快的舞曲 The Band Wagon (1953)
Hey, handsome.[CN] 嘿, 帅哥 Scandal Sheet (1952)
- Doing all right, handsome.[CN] - 还那样, 帅哥 Scandal Sheet (1952)
You are beautiful. What's your name, huh?[CN] 帅哥,你叫什么? The Blue Dahlia (1946)
Oh, lovely man.[CN] 他真是个帅哥 The Naked City (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top