ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对方

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对方-, *对方*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, / ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party, #933 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand.[CN] 所以不管对方是阿猫阿狗 Episode #1.7 (2004)
- Collect? - Yes.[CN] -对方付费的电报 It Happened One Night (1934)
- Collect?[CN] -对方付费 It Happened One Night (1934)
Yet we all liked each other, really. Dear Joey.[CN] 你们真的很喜欢对方吗 哦,可爱的约 Cavalcade (1933)
Collect.[CN] 对方付费 It Happened One Night (1934)
He sets me atingle. I set him aflame.[CN] 我们彼此给予对方激情 One Hour with You (1932)
It seems absurd when we've known each other such a short time, but I'm serious.[CN] 这看起来很荒唐,尤其我们只认识了对方 如此短的的时间,但我是认真的 The Mummy (1932)
- Tonight, tomorrow, who knows?[CN] 谁知道对方明天会不会来? A Farewell to Arms (1932)
We should see each other more often.[CN] 我们应该更常见见对方 One Hour with You (1932)
- If you accept another one, you're fired.[CN] -是的 如果你再接受任何对方付费的电报 你就被开除了 It Happened One Night (1934)
- Send it collect.[CN] -对方付费 It Happened One Night (1934)
Not me, just that person.[CN] 我没有动心是对方 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top