ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宿泊

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宿泊-, *宿泊*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n) ที่พัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n,vs) lodging; (P) [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくきゃく, shukuhakukyaku] (n) guest (esp. hotel) [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくしゃ, shukuhakusha] (n) guest (esp. hotel); lodger [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくじょ, shukuhakujo] (n) lodgings; quarters [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくにん, shukuhakunin] (n) lodger; boarder; paying guest [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくすう, shukuhakusuu] (n) number of nights staying in accommodation [Add to Longdo]
宿泊設備[しゅくはくせつび, shukuhakusetsubi] (n) accommodation [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくさき, shukuhakusaki] (n) lodging host; lodging place [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくひ, shukuhakuhi] (n) hotel charge; lodging expense [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくりょう, shukuhakuryou] (n) hotel charges [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We need accommodation for six.6人宿泊させて欲しい。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
I'd like to talk to one of your guests.ここに宿泊している人と話をしたいのですが。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料はいくらですか。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料金はいくらですか。
I hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.この重要な7月のDCA会議にご出席いただき、さらにご宿泊中に東京の多様な魅力もお楽しみくださるよう希望しています。
Fill up this registration card, please.この宿泊カードに記入して下さい。
Sue checked in at the Royal Hotel.スーはロイヤルホテルで宿泊手続きをした。
Did you book accommodation at the hotel?そのホテル(の宿泊)を予約しましたか。
The rates cover all the meals at the hotel.そのホテルの宿泊料金は三食付きの値段です。
The hotel can accommodate 500 guests.そのホテルは500人宿泊できる。
The hotel can accommodate fifty guests.そのホテルは50人の客を宿泊させることができる。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was on the 12th.[JP] 私は12階に宿泊していた。 When Harry Met Sally... (1989)
The Wilmont Hotel,room 234. Currently occupied by a Sayda Zuri.[JP] ウィルモントホテル 234号室 宿泊はセイダ・ズーリと Designated Target (2007)
We've prepared some quarters.[JP] 宿泊用の部屋を用意しています Borderland (2004)
Yet there's no trace of you in any hotel.[JP] でもホテルには宿泊していない Purple Noon (1960)
And all the rest of this-- the hotel records,the rental car receipts,a flight manifest...[JP] このレンタカーの領収書や 宿泊記録 搭乗者名簿は? I Hate These People (2007)
"The Dodger"?[JP] 宿泊人」? Gosford Park (2001)
-You share with Mr. Weissman's man. -Has His Lordship's luggage gone up?[JP] 宿泊はワイズマン様の 付き人と一緒よ Gosford Park (2001)
The police tossed every motel and hotel and many private homes... in a four-square-mile area around the scene of the shooting.[JP] 警察は 現場の4平方マイル四方の... 宿泊施設や家を調べた He Walked by Night (1948)
Staying at the Nederland Hotel?[JP] どちらに宿泊で? Live for Life (1967)
They'll be occupied within two weeks.[JP] 2週間は宿泊されるでしょう Brewster's Millions (1985)
I'm looking for a guest there.[JP] 宿泊客と話したいんですが The Bourne Identity (2002)
- You have the bill?[JP] 宿泊記録は? The Bourne Identity (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] Uebernachtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top