ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -姨-, *姨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[姨, yí, ㄧˊ] aunt, mother's sister
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  夷 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2287

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] mother's sister; aunt, #9,447 [Add to Longdo]
[ā yí, ㄚ ㄧˊ, ] maternal aunt; step-mother, #5,838 [Add to Longdo]
[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, / ] (informal) mother's sister; maternal aunt, #9,608 [Add to Longdo]
[xiǎo yí, ㄒㄧㄠˇ ㄧˊ, ] (informal) wife's younger sister; sister-in-law, #26,327 [Add to Longdo]
[dà yí, ㄉㄚˋ ㄧˊ, ] (informal) wife's elder sister; sister-in-law, #33,003 [Add to Longdo]
[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister, #39,417 [Add to Longdo]
[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister, #45,972 [Add to Longdo]
[yí zhàng, ㄧˊ ㄓㄤˋ, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister, #66,923 [Add to Longdo]
[yí mǔ, ㄧˊ ㄇㄨˇ, ] mother's sister; maternal aunt, #74,088 [Add to Longdo]
[yí mèi, ㄧˊ ㄇㄟˋ, ] wife's younger sister; sister-in-law, #132,842 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Red is great on my son as well.[CN] 这件衣服的单价很贵 Episode #1.4 (2004)
You messed with the wrong person today.[CN] 你忍一忍嘛 Episode #1.5 (2004)
Okay..mom the camera is rolling.[CN] 你就不要再批评啊了 妈你又去打肉毒杆菌啦 Episode #1.2 (2004)
Later... if you ask me who I'd choose between Moohyuk and you,[CN] 他不是啦阿 宋恩彩我跟你说 假如你问我武赫哥和你当中 Episode #1.5 (2004)
You're pretty. How about you, Eunchae?[CN] 对啊真的好美 Episode #1.2 (2004)
-Our Yoon...[CN] 不是这样啦阿 Episode #1.5 (2004)
-Oh yeah?[CN] 已经第十五件了 Episode #1.4 (2004)
Auntie[CN] The Soong Sisters (1997)
What friends of yours don't I know about?[CN] 那回首尔见了阿 Episode #1.5 (2004)
Your mother bought it for you.[CN] 我不要 这是阿为了给你吃 Episode #1.4 (2004)
You're finished? I'm close by, I'll be there soon.[CN] 已经结束啦 Episode #1.5 (2004)
Sure.[CN] 好我不会说啦阿 Episode #1.5 (2004)

Are you satisfied with the result?Discussions