ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

喊冤

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -喊冤-, *喊冤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喊冤[hǎn yuān, ㄏㄢˇ ㄩㄢ, ] to cry out a grievance, #44,312 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and the complaints stopped.[CN] 他从此就不再闹了,没有再喊冤 Nightfall (2012)
Today we let her present her side.[CN] 今天又给她搭建平台让她去喊冤叫屈 Caught in the Web (2012)
I just got off the phone with the street-sweeping team. They said their truck passed by approximately 15 minutes before the 911 call came in about the shooting.[CN] 监狱里全是喊冤的人 我们为什么要相信你 The Road Home (2014)
Save it for Oprah.[CN] 到别处喊冤 Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
The boy kept saying he was innocent.[CN] 当时那男的一直喊冤说自己无辜 Nightfall (2012)
Like how they, um, how they thought that there were other dimensions, you know, other...[CN] 少裝無辜喊冤了 小心我就切掉你的舌頭 現在你要跟我們坦白 The Mist (2007)
I'm pleading for 400 million Chinese.[CN] 我们是为四万万同胞喊冤 Beginning of the Great Revival (2011)
When he just arrived, he kept saying he was innocent and wanted to appeal.[CN] 他刚进来的时候,总是喊冤 闹着上诉 Nightfall (2012)
I've never seen you play the victim. It's the only good quality you had.[CN] 没看过你喊冤,唯一的优点 Disclosure (1994)
When I think of Corbett, I warm to Judas Iscariot![CN] 每当想到科贝 我都替犹大喊冤 When I think of Corbett, I warm to Judas Iscariot! The Devil You Know (1981)
I point a gun to your head and you're innocent all of a sudden?[CN] 我的枪顶上了你的脑袋 你才突然开始喊冤 Fite Nite (2013)
Oh, well, if you can't manage to corral your goats, maybe you should consider a new line of work![CN] 你要是再替山羊喊冤,可能你该考虑换个新的老婆了! The Young and Prodigious T.S. Spivet (2013)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top