ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

呼喊

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -呼喊-, *呼喊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼喊[hū hǎn, ㄏㄨ ㄏㄢˇ, ] to shout (slogans etc), #16,192 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They were shouting for victory all over Europe... praying for victory, to the same God.[CN] 全欧洲都为胜利呼喊 向同一位上帝,祈祷胜利 Doctor Zhivago (1965)
Is it his name you cry out in the dark?[CN] 他们吻你时是凯撒的唇 碰你时是凯撒的手 黑暗中你呼喊的是他的名字? Cleopatra (1963)
So shouted the people of Whitewood when they burned Elizabeth Selwyn in 1692.[CN] 于是怀特伍德镇人们呼喊着 So shouted the people of Whitewood 于1692年烧死伊丽莎白·塞尔文 when they burned Elizabeth Selwyn in 1692. The City of the Dead (1960)
I heard a man cry out.[CN] 我听到一个男人在呼喊 Storm Warning (1951)
(Shouting)[CN] (呼喊声) Brighton Rock (1948)
You should have called me.[CN] 你应该呼喊我的 The Collector (1965)
Why not think... instead of blindly shouting for death?[CN] 为什么不想想... 而不是盲目的 呼喊死亡? Compulsion (1959)
They'll squeal, they'll cry, they'll run like rabbits.[CN] 他们会尖叫呼喊,象兔子一样跑来跑去 Storm Warning (1951)
Part three. "THE DEAD MAN CALLS OUT."[CN] 第三 章 "死者的呼喊" Battleship Potemkin (1925)
He not only talks about civil rights, but he expresses it with all his force.[CN] 说人权的问题,不是只用语言 仿佛全身都在呼喊 这个借给你看吧 Apostasy (1948)
But if you want Adolph, all you have to do is whisper.[CN] 但是如果想让阿道夫听到 你只须轻声地呼喊 One Hour with You (1932)
I'll be in the way guys yell when they're mad.[CN] 我就在愤怒呼喊的人群中 The Grapes of Wrath (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top