ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

可疑

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -可疑-, *可疑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious, #8,820 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You haven't seen any suspicious-looking bodies outside the windows...[CN] 那有没有看到 可疑的人经过 The 39 Steps (1935)
But one moment. Uh, we mustn't act suspicious.[CN] 等等 我们不能太可疑 The Lady Vanishes (1938)
There's a big story in this.[CN] 你们当我是傻瓜 抱歉,我们查询柜台得知 但此事件确实可疑 Foreign Correspondent (1940)
I don't see anyone suspicious.[CN] 我没见可疑之形迹呀 Foreign Correspondent (1940)
Shortly after you made this test, I came to you with a sealed parcel.[CN] 在您检测后不久, 我又给您拿来了一个可疑包裹 Leave Her to Heaven (1945)
There's something definitely queer in here.[CN] 这地方真的很可疑 The Lady Vanishes (1938)
At any rate, it means that she's no innocent vrgin herself,[CN] 你的意思是说 泷之白丝也很可疑 Taki no shiraito (1933)
Weird?[CN] 可疑物品? Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)
I'm surprised to see such abandoned ways creep into so fine a house.[CN] 我看见有可疑分子进入这么豪华的房子 Wuthering Heights (1939)
It'd look queer if he didn't leave a card where he fed.[CN] 如果他不在吃饭的地方留一张会显得可疑 Brighton Rock (1948)
That's very suspicious.[CN] 那就很可疑 Night Train to Munich (1940)
Round up the usual suspects.[CN] 围捕可疑的嫌犯是,队长 Casablanca (1942)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top