ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

可愛らしい

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -可愛らしい-, *可愛らしい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛らしい[かわいらしい, kawairashii] (adj-i) lovely; sweet; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The girl, her eyes shining brightly from that single hint, makes her cute cat-motif automatic pencil run across her notebook.ひとつのヒントに目を輝かせた女の子は、可愛らしい猫型のシャープペンシルをノートに走らせていく。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's beautiful, is not it?[JP] 可愛らしいでしょう? Manny & Lo (1996)
- lsn't he cute?[JP] - うふふ、可愛らしいでしょう? Bambi (1942)
Uh, lovely woman. Yay high. - Nice laugh.[JP] 可愛らしい女性 この位の背で 素敵な笑顔 Brave New World: Part 1 (2012)
Well, I don't believe I've ever seen a more likely looking pair of fawns.[JP] さて、私は今まで見てきた子供たちの中で これほど可愛らしいペアを見たことがない Bambi (1942)
Very true, and yet they say that your grandfather, who sold pepper off the back of a wagon, married a lady far lovelier and higher born than himself.[JP] その通りだが馬車で唐辛子を売りさばいていたあなたの祖父は― ―あまりに高貴で可愛らしい女性と結婚された The Old Gods and the New (2012)
This room is so adorable.[JP] この部屋は可愛らしいわね Earthlings Welcome Here (2008)
You're a lovely woman.[JP] 君を責めてはいない 君はすごく可愛らしい女性だ The Hangover Part II (2011)
How lovely[JP] なんて可愛らしい Howl's Moving Castle (2004)
Hello, little prince.[JP] こんにちは、可愛らしい王子様! Bambi (1942)
Or is it whatever comes out of their cute little mouths, all those questions, all that wondering?[JP] その可愛らしい 小さな口から 話される 言葉は すべて麗しい Exotica (1994)
Come out, sweet Chrissy![JP] 可愛らしい クリッシー Exotica (1994)
That's a fine set of teeth you're showing me, all gleaming in your charming face![JP] 可愛らしい口もとを 見せてくれるではないか 綺麗な歯並びだ Siegfried (1980)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top