ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卫-, *卫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卫, wèi, ㄨㄟˋ] to guard, to protect, to defend
Radical: , Decomposition:   乛 [ya, ㄧㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 669

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] to guard; to protect; to defend; abbr. for 衛生間|生间, toilet; surname Wei, #3,259 [Add to Longdo]
[wèi shēng, ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] health; hygiene; sanitation, #1,447 [Add to Longdo]
[wèi xīng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] (space) satellite, #4,088 [Add to Longdo]
[hòu wèi, ㄏㄡˋ ㄨㄟˋ, / ] rear guard; backfield; fullback, #4,671 [Add to Longdo]
[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, / ] defend; safeguard, #5,147 [Add to Longdo]
生部[wèi shēng bù, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ, / ] health department, #6,351 [Add to Longdo]
[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position), #8,702 [Add to Longdo]
[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to defend the crown (in sports championship), #8,872 [Add to Longdo]
生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, / ] bathroom; toilet; WC, #9,393 [Add to Longdo]
[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] satellite TV; abbr. of 衛星電視|星电视, #10,733 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guard.[CN] The Hurricane (1999)
David?[CN] Sabrina (1954)
Guards![CN] Planet of the Apes (1968)
David![CN] Because I Know Patty (2007)
Guard:[CN] : The Believer (2001)
David.[CN] Love Actually (2003)
David?[CN] Taking a Chance on Love (2009)
David![CN] WarGames (1983)
- David.[CN] - 大 Boogeyman 3 (2008)
David.[CN] Facing the Giants (2006)
Soldiers![CN] On-Bak 2 (2008)
Guard![CN] The Lives of Others (2006)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top