ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

前卫

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前卫-, *前卫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position), #8,702 [Add to Longdo]
前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] center forward (soccer position) [Add to Longdo]
前卫[yòu qián wèi, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] right forward (soccer position) [Add to Longdo]
前卫[zuǒ qián wèi, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] left forward (soccer position) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, better be as modern as me![CN] 看看吧 要像我这么开放前卫才行 Young and Dangerous 3 (1996)
-She's quite forward.[CN] -Ange? 她很前卫 Emmanuelle (1974)
-Oh, no. I'm a fabulous mom.[CN] -不,我是个很前卫的母亲 The One with Mrs. Bing (1995)
Harvey Dent has been sniffing around one of our front companies.[CN] 哈维丹特盯上了咱们一家前卫公司 Batman (1989)
I know I'm too forward, too open.[CN] 我知道我太前卫太开放 Daughters of Darkness (1971)
Clearly, a man of no small spiritual advancement.[CN] 无疑,他是个 意识很前卫的人 Episode #2.11 (1990)
How avant-garde.[CN] 前卫 Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
As you see, Mr. Bond, the satellite is at present over[CN] 邦德先生,正如你所看到的... 目前卫星正在... Diamonds Are Forever (1971)
You will join me in the avant-garde of the new aesthetic.[CN] 跟我加入前卫艺术之列 Batman (1989)
We never imagined he'd do such a thing in front of...[CN] 我们从没想象过会这样, 他居然会那么前卫... Strictly Ballroom (1992)
You see, we are very fortunate of having one of the very few sitting members with a first-class brain.[CN] 我们是非常前卫的少数城里人 A Kind of Loving (1962)
Yes, the Americans are always ahead of us.[CN] 美国人总是比我们前卫 The 10th Victim (1965)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top