ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

制剂

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -制剂-, *制剂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制剂[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] (chemical or pharmaceutical) preparation, #9,014 [Add to Longdo]
制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] suppressant; inhibitor, #15,784 [Add to Longdo]
生物制剂[shēng wù zhì jì, ㄕㄥ ㄨˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] biological product [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Angiogenesis inhibitors prevent the tumors from creating blood vessels.[CN] 血管生成抑制剂可以阻止肿瘤生成血管. Babies & Bathwater (2005)
You know how I know that the new ACE inhibitor is good?[CN] 你们知道我是怎么知道新ACE抑制剂好的吗? Role Model (2005)
I'm shy. Eastbrook Pharmaceuticals has developed a new ACE inhibitor.[CN] Eastbrook药品公司 新开发了一种ACE抑制剂 Role Model (2005)
"Eastbrook Pharmaceuticals are pleased to announce... that Dr. Gregory House will present the latest research on our exciting new ACE inhibitor".[CN] Eastbrook药品公司很荣幸的 请到Dr. Gregory House出席并讲演 关于ACE抑制剂的最近研究 Role Model (2005)
opiates to quell his temper, restraints to chasten him when he misbehaves.[CN] 缓和他的情绪要用鸦片制剂 当他行为失控时可以起到抑制作用 Quills (2000)
There is one chemical that, if ingested, can cause a person's estrogen level to increase dramatically.[CN] 有种化学制剂 如果摄取了 会导致一个人的雌激素水平大幅增长 Mob Rules (2005)
A nonnucleoside allosteric inhibitor.[CN] 一种非核甘变构抑制剂 Mob Rules (2005)
I'm testing you for booze, drugs and G.H.B.[CN] 我会对你进行测试,酗酒,毒品和 GHB(一种综合性抑制剂) Role Model (2005)
Indications of neurotoxins, histamine, serotonin and enzyme inhibitors.[CN] 有神经毒,组织胺 复合胺,酵素抑制剂 Die Another Day (2002)
And for people, the health effects of such chemicals in tanneries, in lieu of the continued demand for leather goods, is yet another issue.[CN] 对皮革制品持续的需求 导致了在皮革厂大量使用化学制剂 而这些化学品对人类健康的影响 又引起了新的问题 Earthlings (2005)
For your benefit, Dragon Liver Herb Preparation.[CN] 再告诉你一点,是龙肝草药制剂 T-Men (1947)
I started him on I.V. steroids and Synthroid.[CN] 我在给他用I. V. 类固醇和 Synthroid(一种左旋甲状腺素钠制剂). DNR (2005)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top