ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出厂

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出厂-, *出厂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出厂[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to leave the factory (of finished goods), #11,981 [Add to Longdo]
出厂[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] invoice; factory price, #26,703 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only three off the rack.[CN] 只有三部出厂 xXx: State of the Union (2005)
There's nobody been under that car since it came from the factory.[CN] 这车打从出厂后就没有再进厂过 The French Connection (1971)
That's where the agency held my tryouts when I was made new[CN] 我刚出厂时在那儿一鸣惊人 A.I. Artificial Intelligence (2001)
Look, the new small format camera from Leica.[CN] 这是莱卡出厂的最新迷你相机 Gloomy Sunday (1999)
- Sir. 1965 Rolex Oyster Perpetual.[CN] 1965年,劳力士出厂 Casino Royale (1967)
When's your build-day?[CN] 你的出厂日? A.I. Artificial Intelligence (2001)
A 1949 Buick Roadmaster convertible. Only 8,000 production models made.[CN] 1949年别克敞篷车 仅出厂八千辆 Rain Man (1988)
The front forks could go at any time... the suspension is right out of the 1 920s.[CN] 前车架随时可能坏啊 这悬架一九二零年出厂 The World's Fastest Indian (2005)
The Rolex Company distributed this watch... 24 K gold plated, with diamonds, to commemorate the unification of Hong Kong with China.[CN] 劳力士厂为了纪念香港回归 刚刚出厂的二十四K 潜水日历钻石镶边 Hitman (1998)
See, they install that TruCoat at the factory. There's nothing we can do.[CN] 那防锈处理是出厂就有的 与我们无关 Fargo (1996)
It's over 70 years old, just as reliable as the day it was made.[CN] 它有70年的历史了,可是跟刚出厂时一样可靠 Runaway Jury (2003)
A factory defect?[CN] 出厂时就有缺陷 Lovewrecked (2005)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top