ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冠军

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冠军-, *冠军*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion, #887 [Add to Longdo]
冠军[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship, #22,719 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hooray for the champ.[CN] 冠军喝彩. When Strangers Marry (1944)
What won the Derby in 1921?[CN] 1921年的赛马冠军是谁 The 39 Steps (1935)
She won this prize today for dancing.[CN] 哦,她今天在比赛中得了冠军 Cavalcade (1933)
What won the Cup in 1926?[CN] 1926年的杯冠军是谁 The 39 Steps (1935)
I pronounce you champion archer of England.[CN] 我宣布你就是英格兰的冠军射手 The Adventures of Robin Hood (1938)
Give me 50 on that, will you, Matty?[CN] -冠军 -给我50美分好吗马迪? The Street with No Name (1948)
The champ![CN] 冠军 The Street with No Name (1948)
... thechampions of Sir Guy and the knights...[CN] 盖伊爵士的冠军们与骑士 The Adventures of Robin Hood (1938)
I used to be marble champion of the Bronx.[CN] 我曾经是布朗克斯的弹珠冠军 'G' Men (1935)
He defeated Jim Corbett... heavyweight champion of America at Carson City, Nevada... in October, 1897.[CN] 在美国内华达州考斯市 打败了美国重量级冠军吉姆科比 The 39 Steps (1935)
I am happy to be able to announce to you the winner of this week's song-and-dance competition.[CN] 我视为荣幸地向大家宣布 本周歌舞表演大赛的冠军 Cavalcade (1933)
The champ's here.[CN] 冠军在这里. When Strangers Marry (1944)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top