ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

兑换

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兑换-, *兑换*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兑换[duì huàn, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to convert; to exchange, #9,815 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, all I know is that the day Colbert was killed, he cashed a check for $900, $600 of which is missing,[CN] 我只知道 高拔被杀当晚他兑换了 九百元,六百元不翼而飞 In the Heat of the Night (1967)
The property of the Jews in Saloniki was confiscated, but the proceeds were in local Greek currency.[CN] 但是当时有外币兑换管制 Shoah (1985)
I'd cash it as quickly as possible.[CN] 给你,是我就赶紧兑换成现金 谢谢,杨西先生 Nobody's Fool (1994)
That is the exchange rate the Bank of England will set once I've kidnapped their queen.[CN] 那是官方的兑换率。 。 。 Street Fighter (1994)
Do you understand? I know that Colbert cashed a check for $900.[CN] 我都知道高拔兑换了九百元 In the Heat of the Night (1967)
Look, um, will they cash a check for me in this place?[CN] 听着,这可以兑换一张支票吗? Wake in Fright (1971)
No. The exchange is too high.[CN] 不,兑换率太高了 Bordertown (1935)
I... I... I got it.[CN] 我拿到了 我还害怕星期六无法兑换支票 Thelma & Louise (1991)
Someday, there'll be a new girl at the A P, and when I cash a check, she'll ask for identification, and I'll take out my passport, and I'll say,[CN] 有一天,会有一个新的女孩出现在AP停车场 当我兑换支票的时候 她会问我要身份证 Breaking Away (1979)
- Get it cashed for him.[CN] - 兑换现金给他 Octopussy (1983)
In convertible currency, or petrodollars.[CN] 用可兑换的货币 或石油美元 Playing with Fire (1975)
Excuse me, please. How many krone to the pound?[CN] 丹麦币兑换英镑的汇率是多少 The Day of the Jackal (1973)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top