ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

井然

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -井然-, *井然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井然[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, ] tidy, methodical, #75,882 [Add to Longdo]
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy, #36,867 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Congratulations are in order.[CN] - 祝贺井然有序。 Rosemary's Baby (1968)
Things are pretty hectic, I expect.[CN] 一切都井然有序 Night Train to Munich (1940)
Just making everything shipshape, sir.[CN] 让这些东西看起来井然有序 长官 Away All Boats (1956)
He always kept things nice and clean[CN] 他总是将一切整理得井然有序 Blazing Saddles (1974)
- And, Edith, when you're serving dinner... try to remember to do it calmly and methodically.[CN] 一遵命,夫人 一还有.伊迪丝.你做晚饭的时候 尽量冷静一点,井然有序一点 Blithe Spirit (1945)
Some thousands of people attended the burial in an orderly and pacific way.[CN] 数千人肃穆井然参加葬礼 The Creature (1977)
# Well-ordered # Exemplary[CN] 井然有序 值得效仿 Mary Poppins (1964)
-You mixed Margo up with a five-and-ten. -Make it Bergdorf Goodman. Everything on its proper shelf, eh, Max?[CN] 你把玛格给搞糊涂了 马克斯,现在一切都井然有序了吧? All About Eve (1950)
2 days ago, everything was in order.[CN] 两天前 一切井然有序 Rider on the Rain (1970)
I don't possess much self-knowledge, and I know very little about reality, in spite of all the books I've read.[CN] 一切都秩序井然 就像一个时钟一样 但缺乏氧气窒息了我们的生活 Scenes from a Marriage (1973)
Germans go on the road in convoy as soldiers like a caterpillar, we drag to the cemetery.[CN] 就像你告诉我的 丹尼尔 德国司机宁愿像士兵一样井然 The Girl on a Motorcycle (1968)
Well, everything seems to be in order.[CN] 一切都井然有序 Night and the City (1950)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top