ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

争議

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -争議-, *争議*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] TH: การถกเถียง  EN: dispute
争議[そうぎ, sougi] TH: ทะเลาะ  EN: quarrel

Japanese-English: EDICT Dictionary
争議[そうぎ, sougi] (n) dispute; quarrel; strike; (P) [Add to Longdo]
争議[そうぎけん, sougiken] (n) right to strike [Add to Longdo]
争議行為[そうぎこうい, sougikoui] (n) direct action; strike [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The dispute was settled peacefully.争議は円満に解決した。
He was more interested in politics than in economics of the labor dispute.彼はその労働争議の経済的側面より、政治的側面により多くの関心を持っていた。
The number of days lost through industrial dispute are shown in the table on the facing page.労働争議によって失われた日数が反対ページの表に示されている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that was before the trouble.[JP] でも 争議の前です Silence (2016)
What are your breaking points?[JP] "家庭争議専門 法律事務所" Clear (2016)
I hadn't realised that this had become an industrial dispute.[JP] 労働争議になるとは 夢にも思わなかったね Mr. Holmes (2015)
No labor BS, no skirmishes with other trucking concerns.[JP] 労働争議はなし、 他のトラック会社との小競り合いもなし。 The Rooster Prince (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top