ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不理

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不理-, *不理*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore, #7,580 [Add to Longdo]
爱理不理[ài lǐ bù lǐ, ㄞˋ ㄌㄧˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] to look cold and indifferent; standoffish, #51,490 [Add to Longdo]
不理[bù lǐ xiǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, ] not ideal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She doesn't want to see me anymore.[JP] だからもう相手にしてくれなくて 她已經不理我了! Cape No. 7 (2008)
He spends a lot of time up North... because his folks in Charleston won't even speak to him.[CN] 由于查理斯顿的人不理睬他 所以他多在北部 Gone with the Wind (1939)
She has?[CN] 你的魅力就是不理的势 Gone with the Wind (1939)
- I'd given you up.[CN] - 我可要不理你了. Grand Hotel (1932)
Well, I thought so, but people didn't understand him.[CN] -我觉得很好 但世人不理解他 Rebecca (1940)
I did, miss, but he paid no attention.[CN] 让他走开 我说了 小姐 但是他不理 Bordertown (1935)
- Last night was not so good.[CN] - 昨晚的演出並不理想. Grand Hotel (1932)
My, aren't you two mean, going ahead and eating without me. I'm starving.[CN] 你俩打算继续吃 不理 Saboteur (1942)
There's a war. I can't run out.[CN] 这里有战事,我不能置之不理 Foreign Correspondent (1940)
A conscience is that still, small voice that people won't listen to.[CN] 良心是那种很安静微弱的声音 人们往往从不理会它 Pinocchio (1940)
What do you want to arrest him for? I've seen him drunker.[CN] 这些女士明天将不理她们的丈夫了 Gone with the Wind (1939)
Why don't you get a haircut, Buljanoff?[CN] 你为什么不理发呢 布杰诺夫? Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top