ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一阵

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一阵-, *一阵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一阵[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal, #2,547 [Add to Longdo]
一阵[yī zhèn zǐ, ㄧ ㄓㄣˋ ㄗˇ, / ] a period of time; a spell, #11,941 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's going to live with us for a while.[CN] 他会和我们住一阵子 给他洗澡 Wuthering Heights (1939)
We figured on staying around for a while.[CN] 我们得呆这儿一阵 'G' Men (1935)
They fainted while kissing.[CN] 这位先生 他们两个人 是在经过一阵热吻之后 Episode #1.4 (2004)
I want to keep him for now.[CN] 不用解雇他了小允 我想再观察一阵 Episode #1.5 (2004)
I've been doing a little thinking myself.[CN] 我也思考了一阵 It Happened One Night (1934)
After a while, for no reason, I'd go over, kiss him, sit in his lap.[CN] 一阵子 我就会爬到他的膝盖上坐着 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Yeah, for a while anyway.[CN] - 无论如何会待一阵 'G' Men (1935)
That'll clutter up that room for those two guys.[CN] 如此可令那间房忙乱一阵 Foreign Correspondent (1940)
Oh, I'm not worrying any more. They'll go on writing 'em until they get tired.[CN] 已经不再担心了 他们写一阵子就会腻 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
These two... were drinking and then they kissed and...[CN] 怎么回事 是这样他们两个人 经过一阵非常激烈的热吻之后 Episode #1.4 (2004)
First they didn't know whose it was... and then they saw the Paris label and did it start a commotion.[CN] 首先他们 不知道这是谁的 当他们看到巴黎标签后 它真的引起了一阵骚乱 Ninotchka (1939)
I, uh, had quite a chase after that guy outside Amsterdam. It's quite a country.[CN] 我猛追了那家伙一阵 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top