ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

デマ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -デマ-, *デマ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
デマ[dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマ[demake] (n) (abbr) (See デマケーション) demarcation [Add to Longdo]
デマケーション[demake-shon] (n) demarcation [Add to Longdo]
デマゴーグ[demago-gu] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマゴギー[demagogi-] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマメール[demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[demaruchipurekusa] (n) {comp} demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[demaruchipurekusu] (n) {comp} demultiplexing [Add to Longdo]
デマンド(P);ディマンド[demando (P); deimando] (n) demand; (P) [Add to Longdo]
デマンドバス[demandobasu] (n) demand bus [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He invented a false rumor.彼はデマをでっち上げた。
What Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.Microsoftがβ版をランチするのは「NetShow streaming server」で動画や音声をオンデマンドで提供する。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He made them think there was a leak at the chemical plant.[JP] 彼が化学工場から 毒物が出たとデマ Skyfall (2012)
Vicious rumor. Not true.[JP] そいつぁ デマ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Are you Rose Demato?[JP] - ローズ・デマトさん? Tower Heist (2011)
"No, it's not! Petersen told me. "[JP] それがデマだよ The End (1988)
- Cinco de Mayo.[JP] -違う シンコデマ Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
- That's a total lie![JP] デマ The End (1988)
Must be a hoax.[JP] デマであることを 願うよ The National Anthem (2011)
Philippe de Chérisey exposed that as a hoax in 1967.[JP] フィリップ・ド・Chの駻isey さらされている1967年デマとして The Da Vinci Code (2006)
Wait. Yes. "The Facts in the Case of M Valdemar."[JP] そうだ "ヴァルデマール氏の 病症の真相" The Raven (2012)
I heard a disgusting lie about Uncle Jaime. And you.[JP] ジェイミ叔父さんと母さんに関する不愉快なデマを耳にした The North Remembers (2012)
That shit they're saying about me, someday,soon,they're going to eat that.[JP] 世間の言うことは― いつかすぐ デマカセだと分かる She Spat at Me (2007)
Yeah, some people thought it was a con. I always believed in it.[JP] みんなデマカセだと言ったが ワシは信じた The Road (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top