ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スキッパー

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スキッパー-, *スキッパー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スキッパー[sukippa-] (n) skipper; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's call the dog Skipper.その犬をスキッパーと呼ぼう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Skipper, look![JP] スキッパー 見て Penguins of Madagascar (2014)
Skipper! Good news! I got them to credit our class![JP] スキッパー吉報です 受講料が戻ってきます Penguins of Madagascar (2014)
The name's Skipper. I run this outfit.[JP] スキッパーだ この一団を動かしてる Penguins of Madagascar (2014)
Singing getting louder, Skipper.[JP] 歌が盛り上がっていきます スキッパー Penguins of Madagascar (2014)
Sorry for underestimating the plan, Skipper.[JP] 計画をみくびっていました スキッパー Penguins of Madagascar (2014)
Brilliant move, Skipper.[JP] 妙案です スキッパー Penguins of Madagascar (2014)
Come on! Skipper, we appear to be flightless.[JP] スキッパー 我々は飛べないようです Penguins of Madagascar (2014)
Wait a minute. Where's Skipper?[JP] スキッパーはどこだ? Penguins of Madagascar (2014)
Skipper, look![JP] スキッパー あれを! Penguins of Madagascar (2014)
- Skipper?[JP] - スキッパー・・・ Penguins of Madagascar (2014)
Skipper, Kowalski, Rico... and sweet little Private.[JP] スキッパー コワルスキー リコ かわいいプライベート きさまは誰だ Penguins of Madagascar (2014)
Warm in here, skipper.[JP] 此所は暖かいな、スキッパー Forbidden Planet (1956)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top