ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

コンデンサ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -コンデンサ-, *コンデンサ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
コンデンサー(P);コンデンサ[kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The super capacitors, The containment field is fluctuating.[JP] スーパー・コンデンサに異常が... Deadly Nightshade (1991)
It is not merely a case of rewiring the capacitors, even though they are nonpolarized, but flywheel and drive shafts are also affected, not to mention the complex wiring regarding the thermostat.[JP] コンデンサーを線を 繋ぎ直すのは簡単じゃない 無極性だとしても ホイールとシャフトも 影響を受ける The Secrets in the Proposal (2013)
Condensers. Points.[JP] コンデンサ 工具 Sorcerer (1977)
It appears that she's wired the phone to a capacitor-based trigger.[JP] 彼女は携帯電話に配線したみたいだ コンデンサベースの引き金に Dead Reckoning (2013)
Now, I thought we'd put a collar on the tank and carry the motor in separately, alongside the condenser.[JP] タンクから外し、コンデンサとか 他のものと一緒に運び Hazard Pay (2012)
Aren't these condensers out of my accelerator circuits?[JP] これらのコンデンサーは 艦の加速回路から外した物では無いね? Forbidden Planet (1956)
But we must have the capacitor.[JP] コンデンサーは絶対必要だ The Railway Man (2013)
What is the flux capaciter?[JP] 答えはフラックスコンデンサ Lost & Found (2007)
The kind they make at Oscorp.[JP] 高強度のコンデンサーを 用意したんだな The Amazing Spider-Man 2 (2014)
In the morning, I want them up there on the south ridge... working on those condensers.[JP] 朝になったら南の山で コンデンサーを見させるつもりだ Star Wars: A New Hope (1977)
And the super-capacitors were still fully charged. When he got out.[JP] スーパー・コンデンサは 完全充電状態だった Deadly Nightshade (1991)
If the phone is called, it will charge the capacitor which will, in turn, release it's charge in a single--[JP] 電話をかけたら コンデンサを充電する 順番に解放される 単一の充電だ - Dead Reckoning (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top