ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โกหก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกหก-, *โกหก*
Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
ขี้ตัวะ[ขี่-ตั๋วะ] (vi) โกหก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกหก(v) lie, See also: fib, forge, tell a lie, Syn. ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โป้ปดมดเท็จ, กุ, Ant. พูดความจริง, Example: เขาโกหกเก่ง, Thai Definition: จงใจกล่าวคำพูดที่ไม่จริง
โกหกพกลม(v) lie, See also: tell a lie, fib, Syn. โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ, Example: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้, Thai Definition: การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกหกก. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, พูดปด, พูดเท็จ, (มักใช้ในที่ไม่สุภาพ).
โกหกพกลมก. พูดไม่จริง, เหลวไหล.
โกหกโกไหว้ก. พูดหลอกไปวัน ๆ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Lying?- โกหก Bicentennial Man (1999)
Liar!โกหก Malèna (2000)
Bullshit.โกหก New World in My View (2009)
Liar.คนโกหก Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Lie.โกหกซะ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Liar.-โกหก Red Sky at Night (2010)
That it's strangeคุณโกหก Dark Shadows (2012)
Liar!ยัยโกหก It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Liar!โกหก! Codename: Jackal (2012)
Bullshit.โกหก. Runner Runner (2013)
I lied.ฉันโกหก Okja (2017)
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกหก[kōhok] (v) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge  FR: mentir ; tromper

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay about(phrv) โกหกในเรื่อง, Syn. lie about
lie about(phrv) โกหกในเรื่อง, See also: โกหกเกี่ยวกับ
lie in one's teeth(idm) โกหกอย่างมาก, Syn. lie through one's teeth
lie through one's teeth(idm) โกหกอย่างมาก, Syn. lie in one's teeth
lie(vi) โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
mendacious(adj) โกหก, Syn. lying, untrue, false, dishonest
bullshit(sl) หลอกลวง, See also: โกหก
cant(sl) โกหก
porky pies(sl) โกหก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press, pack, crowd
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก,คนเสกสรร
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fib(ฟิบ) n. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,พูดโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: fibber n.
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
fib(vi) พูดปด,โกหก,พูดเท็จ

German-Thai: Longdo Dictionary
Lügner(n) |der, pl. Lügner| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Lügnerin(n) |der, pl. Lügnerinnen| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

French-Thai: Longdo Dictionary
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top