ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสริมสร้าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสริมสร้าง-, *เสริมสร้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมสร้าง(v) reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai Definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้าง(v) reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai Definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสริมสร้างก. เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง The Perfect Man (2005)
I want to nurture proper adults with the power of literatureอยากจะช่วยเสริมสร้าง ให้ผู้ใหญ่ในอนาคตมีคุณภาพ Always - Sunset on Third Street (2005)
The joints are overloaded.มันไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรง Pilot (2005)
To strengthen the body and not the mind is to build a temple on shifting sand.เพื่อเสริมสร้างร่างกาย และไม่ทราบ คือการสร้างพระวิหาร เกี่ยวกับการขยับทราย Balls of Fury (2007)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
It's a protein, which creates and breeds cells.ซึ่งก็คือโปรตีนที่เสริมสร้างและเพาะเนื้อเยื่อ Death Note: L Change the World (2008)
That the revenue that produces... is responsible for funding our entire prison system... keeping the bad guys behind bars.และรายได้ที่ได้จากเกมนี้... จะมาช่วยเสริมสร้างระบบ ความปลอดภัยของคุก... ไม่ให้นักโทษแหกคุกได้ Gamer (2009)
It's an imagination-building exercise.จินตนาการเสริมสร้าง การฝึกฝน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Let it be clear we maintain our strength in order to maintain peace so any adversary should ask themselves:ขอแจ้งให้ชัด เราเสริมสร้างกองกำลัง เพื่อจะผดุงไว้ซึ่งความสันติ ใครที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์ ควรถามตัวเองว่า Watchmen (2009)
Emphasizing empowerment.เน้นเสริมสร้างพลังอำนาจ The Psychology of Letting Go (2010)
He's based legacy may be as architect of the new era of Russian, American relations.อดีตวุฒิสมาชิกและยอดทหารในยุคสงครามเย็น ผู้สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับรัสเซีย Salt (2010)
Reinforce the wall, because it almost got me that one time,เสริมสร้างผนัง เพราะมัน เกือบจะพังอยู่แล้ว The Descent (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสริมสร้าง[soēmsāng] (v) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top