ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เย็นชา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เย็นชา-, *เย็นชา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เย็นชาว. แสดงอาการเฉยเมยไม่สนใจใยดี เช่น เดี๋ยวนี้เขาแสดงอาการเย็นชา, ชาเย็น ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It must be you. You're so cold.ต้องเป็นที่คุณแน่ๆ คุณมันเป็นคนเย็นชา! Mannequin (1987)
You're so thick!นายเย็นชา! Wild Reeds (1994)
Maïté seems cold with you.ไมตี้ดูเหมือนเย็นชากับนาย Wild Reeds (1994)
The eyes of this king say that he cares for nothing but himself.ตาเขาเย็นชาไม่แยแสใครนอกจากตนเอง The Man in the Iron Mask (1998)
Don't be so cold.อย่าเย็นชาอย่างนั้นซิ My Tutor Friend (2003)
My hands are always cold but my heart is notมือฉันเย็นอยู่ตลอดแหละ แต่หัวใจฉันไม่เย็นชาหรอกนะ The Guy Was Cool (2004)
You girls only appear virgins.เขาค่อนข้างเย็นชา The Worst First Kiss! (2005)
When I'm playing Mahjong, "ki ga ki ga ja ne" (the air is not the air)เขาเป็นคนเย็นชาและโหดเหี้ยม A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Hey, do you understand? Why do I have to be hit by him!ไม่ต้องทำเป็นเย็นชาเลยน่า ทิ้งพวกนั้นไว้ที่นี่เถอะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Truly, he's so cold.เขาเย็นชาจริงๆ Episode #1.43 (2006)
Melted your cold heart yet?ละลายหัวใจเย็นชาของคุณหรือยัง? Casino Royale (2006)
- They sound so cold and religious.- พวกเขาฟังดูเย็นชาและเคร่งศาสนา Faith Like Potatoes (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chill(adj) เย็นชา, See also: มึนตึง
chilly(adj) เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
cold(adj) เย็นชา, See also: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส, Syn. cool, unfeeling, callous, heartless, chilly, icy, frigid, frosty, clammy, chilled, cold-blooded, Ant. hot
cool(adj) เย็นชา, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly
dry(adj) เย็นชา, See also: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ
frigid(adj) เย็นชา, See also: ไร้ไมตรี
frosty(adj) ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: เย็นชา
hardboiled(sl) เย็นชา, See also: ไร้หัวใจ, ใจร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity, frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff, cold, frosty, dull, lifeless, cold-hearted, Ant. melting, warm
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
冷たい[つめたい, tsumetai] (adj) เย็นชา

German-Thai: Longdo Dictionary
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, Syn. unfreundlich
kaltbleiben(vi) |blieb kalt, ist kalt geblieben| ไม่มีความรู้สึกร่วม, มีแต่ความเย็นชา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top