ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เยอะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยอะ-, *เยอะ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลุยเยอะ เช่น บ้านผมมีทุเรียนลุย = บ้านผมมีทุเรียนเยอะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยอะ(adv) much, See also: much more, far more, Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ, Ant. นิดเดียว, Example: เขามีมรดกเยอะจะตาย ยังมาทำเป็นงกอีก, Thai Definition: มากเหลือหลาย, มีถมไป
เยอะแยะ(adv) many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai Definition: มากเหลือหลาย, ถมไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยอะ ๑, เยอะแยะว. มากเหลือหลาย, ถมไป, เช่น อาหารมีเยอะ ข้าวของเยอะแยะ.
เยอะน. เรียกแผลที่หนองไหลเปรอะเลอะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ตรึมเยอะ มากมาย [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on.ไม่เอาน่า ทานเยอะๆ เถอะครับ Rebecca (1940)
There's a heap of mackintoshes in the flower room.มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้ Rebecca (1940)
No one will ever know."และก็จะไม่มีใครรู้ความจริงเลย มันคงทำให้ชีวิตคุณมีสีสันขึ้นเยอะนะ แม็กซ์" Rebecca (1940)
Not one lots of them!ไม่ใช่คนเดียวนะ มีเยอะเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'Here there's plenty to eat and drink. Bring your friend too.'ที่นี่มีของกินเยอะแยะ พาเพื่อนมาด้วยนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Especially when they come from so far away and have so much to talk about.โดยเฉพาะเมื่อเพื่อน มาไกลแสนไกล... ...และมีเรื่องพูดเยอะแยะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And you do have a lot to talk about haven't you?นายมีเรื่องจะพูดเยอะแยะ ไม่ใช่เรอะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I told you once but if I ever get you down you're gonna need a lot of help to get up again.จะบอกให้ฟังครั้งเดียวนะเพื่อน ถ้าฉันล้มนายได้เมื่อไหร่... ...ต้องใช้คนเยอะเลย ถึงช่วยนายลุกขึ้นได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I must have killed more men than Cecil B. DeMille.ฉันคงฆ่าคนเยอะกว่า ผอ.สร้างหนังอีก Blazing Saddles (1974)
That all depends on how much Vitamin E I can get my hands on.ขึ้นอยู่กับผมได้กินวิตามินอีเยอะไหม Blazing Saddles (1974)
I didn't know there was going to be so many.ไม่นึกว่าจะมากันเยอะนี่ Blazing Saddles (1974)
Do you think this sheep will need a lot of grass?ดี - แกะต้องกินหญ้าเยอะ ๆรึเปล่า The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยอะ[yoe] (v) EN: grow ; multiply  FR: proliférer ; se multiplier
เยอะ[yoe] (adv) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles  FR: beaucoup ; plein (de)
เยอะ[yoe-yoe] (x) FR: abondant ; nombreux
เยอะมาก[yoe māk] (adv) EN: a lot ; plenty  FR: beaucoup ; énormément
เยอะแยะ[yoeyae] (adv) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of  FR: beaucoup ; plein ; des tas
เยอะแยะเลย[yoeyae loēi] (adv) EN: plenty

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galore(adv) มากมาย, See also: เยอะแยะ, Syn. abundant
much(adj) มาก, See also: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่, Syn. abundant, ample, plentiful, Ant. inadquate, insufficient
overabundant(adj) เยอะเกินไป, See also: มากเกินไป, Syn. rampant
plentiful(adj) มากมาย, See also: เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, เหลือเฟือ, Syn. ample, copious, fruitful, Ant. rare, scanty
jillion(sl) มากมาย, See also: เยอะแยะ
skillion(sl) มากมาย, See also: เยอะแยะ
several(adj) หลาย, See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง, Syn. some, any, Ant. many, none

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious, abundant
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence, abundance
sawyer(ซอ'เยอะ) n. ผู้เลื่อย,กรรมกรเลื่อย
seignior(ซีน'เยอะ) n. เจ้าผู้ครองศักดินา,เจ้าของที่ดิน,ขุนนาง,เจ้าศักดินา (lord,ruler)
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder, older, veteran

English-Thai: Nontri Dictionary
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

German-Thai: Longdo Dictionary
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
beaucoup(adj, adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top