ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุทาน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุทาน-, *อุทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาน(v) exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai Definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทานน. เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
อุทานในไวยากรณ์เรียกคำหรือเสียงที่เปล่งออกมาเช่นนั้น ว่า คำอุทาน.
อุทานน. ชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เป็น ๑ ใน ๙ ส่วนของคัมภีร์นวังคสัตถุศาสน์. (ป.). (ดู นวังคสัตถุศาสน์ ประกอบ).

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Shit," I says, "it's Two Creeks, Texas."แล้วอุทานว่า"บ้าจัง" "นี่มันเมืองทูครีกในเท็กซัสนี่" Casualties of War (1989)
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
(EXCLAIMS IN PAIN)(อุทานในความเจ็บปวด) Balls of Fury (2007)
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก Like Stars on Earth (2007)
Ayudame!Ayudame! (คำอุทาน น่าจะนะ) Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Ronnie, did you ejaculate doing a copy of any point on last week ?Ronnie, คุณอุทานทำสำเนา \ Nof จุดใดก็ได้ในสัปดาห์สุดท้าย? Gas Pills (2008)
(GASPS)(อุทาน) Up (2009)
(HARVEY exclaims)ฮาร์วีย์อุทาน ดีใจ Fighting (2009)
(PEOPLE exclaiming)ผู้คนอุทานเสียง ดังแปลกใจ Fighting (2009)
(EXCLAlMlNG)อุทานเสียงดัง Fighting (2009)
(PEOPLE exclaiming)ร้องอุทาน โอ้ว มันแย่มาก Fighting (2009)
I bet when you find him, you'll say, "Thank God it's Friday. "ผมพนันว่าตอนคุณเจอะมันต้องอุทานออกมากว่า ขอบคุณพระเจ้านี่มันวันศุกร์แล้ว Hotel for Dogs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุทาน[uthān] (n) EN: exclamation ; interjection  FR: interjection [f] ; exclamation [f]
อุทาน[uthān] (v) EN: exclaim ; interject  FR: s'exclamer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclaim(vt) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell
exclaim(vi) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell
interject(vt) อุทาน, See also: พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose
interject(vi) อุทาน, See also: พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก
ejaculation(n) การอุทาน,การพุ่งออกมา
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
exclamatory(adj) ซึ่งอุทานออกมา,ซึ่งร้องออกมา
expletive(n) สิ่งผนวก,สิ่งเสริม,คำอุทาน
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsicht!(phrase) ระวัง! (เป็นคำเตือนหรือคำอุทานให้ระวัง)
Verdammte Scheiße!(phrase, jargon) ให้ตายซิ, บ้าจริง (คำอุทาน)

French-Thai: Longdo Dictionary
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top