ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาจหาญ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาจหาญ-, *อาจหาญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจหาญ(v) bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, หาญกล้า, Ant. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด, Example: ผมไม่อาจหาญสู้กับเขาหรอก, Thai Definition: กล้ากระทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจหาญว. กล้าหาญ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was frozen ever since she dared to love the handsome princeถูกสาปให้เป็นหุ่นนิ่ง ไม่ไหวติง เพราะเธออาจหาญไปรักกับเจ้าชายรูปงาม Mannequin: On the Move (1991)
I doubt you would say same for being bold and English.ฉันกำลังสงสัยว่าทำไมหล่อนถึงได้กล่าววาจาอาจหาญนัก หรือหล่อนคิดว่าเราเกรงต่ออำนาจอังกฤษ Anna and the King (1999)
Your shield and armor?ข้าอ้อนวอนท่าน ราชันผู้อาจหาญ เพื่อให้โอกาสข้าเปลื้องมลทิน แห่งนามบิดา 300 (2006)
Leonidas, my compliments and congratulations.แม้ติดที่ความจองหอง เหลือทนของท่านบ้าง สมมติเทพมาเพื่อสรรเสริญ ความอาจหาญ 300 (2006)
Who has-a da nerve-a to say my elixir is piss!ผู้ใดอาจหาญ กล่าวว่าน้ำอมฤตของกระผมเป็นฉี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- Resolute.- อย่างอาจหาญ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
- "Resolute," yeah.- - " อย่างอาจหาญ " ใช่. National Treasure: Book of Secrets (2007)
- "These twins stand resolute."- - " ฝาแฝดยืนหยัดอย่างอาจหาญ. " National Treasure: Book of Secrets (2007)
Resolute twins.ฝาแฝดอาจหาญ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Resolute.อาจหาญ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Resolute.อาจหาญ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Whoever's commanding that cruiser is a bold one.ใครก็ตามที่เป็นคนบัญชาการยานนั่น จะต้องอาจหาญมาก Holocron Heist (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gritty(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful
valiant(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. bold, brave, courageous, Ant. coward, craven, fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave, bold
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold
derringdo(เดอ'ริงโด') n. การกระทำที่อาจหาญ
desperado(เดสพะรา'โด) n. อาชญากรที่อาจหาญและบ้าระห่ำ -pl. desperadoes,desperados
gutty(กัท'ที) adj. กล้าหาญมาก,อาจหาญมาก
prow(เพรา) n. หัวเรือ adj. อาจหาญ,องอาจ
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery, strength, skill
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ,มีคุณค่า,ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold, brave, daring, stout
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage, bravery, heroism, Ant. cowardice, fear

English-Thai: Nontri Dictionary
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top