ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวอ่อน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวอ่อน-, *หัวอ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวอ่อน(adj) obedient, See also: docile, tractable, pliable, submissive, Syn. ว่าง่าย, สอนง่าย, ว่านอนสอนง่าย, Ant. หัวแข็ง, รั้น, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อนมักเชื่อคนง่ายๆ, Thai Definition: ที่ยอมทำตามโดยง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวอ่อนว. ว่าง่าย, สอนง่าย, เช่น เขาเป็นคนหัวอ่อน บอกอะไรก็เชื่อ, ตรงข้ามกับ หัวแข็ง.
หัวอ่อนก. ยอมอ่อนตามง่าย เช่น เด็กคนนี้หัวอ่อนมาก พอชี้แจงให้เข้าใจก็เปลี่ยนความคิดทันที, ตรงข้ามกับ หัวแข็ง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was the roughest, toughest frailเธอเป็นคนเกเรที่สุดดื้อดึงที่สุดหัวอ่อน The Blues Brothers (1980)
- Easily persuaded, is she not?-เป็นเด็กหัวอ่อนจัง จริงมั้ย Pride & Prejudice (2005)
Have you gone soft in the head, Les?นายกลายเป็นพวกหัวอ่อนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ เลส Changeling (2008)
And, no, technically, I did not rat on blair.-เอากับเพื่อนที่หัวอ่อนที่สุดของเขา Carrnal Knowledge (2009)
I'M NOT A HEADSHRINKER OR ANYTHING,หนูไม่ใช่เด็กหัวอ่อนหรืออะไรนะคะ Valley Girls (2009)
To convert the vulnerable freshmen.เปลี่ยนเป็นเด็กปีหนึ่งหัวอ่อน The Freshmen (2009)
You have a soft head, Soren.ข้าว่าเจ้านี่หัวอ่อนนะ โซเร็น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
one not to be straightened.ก็มีอยู่คนนึงที่ไม่หัวอ่อนนัก Legends (2010)
A blunt, malleable projectile moving at a relatively slow speed.ไม่มีคม เครื่องยิงเป็นของหัวอ่อน ส่งผลให้มีแรงเคลื่อน ไปข้างหน้าค่อนข้างช้า The Body and the Bounty (2010)
That draws them to weak, easily manipulated men?ถูกทำให้อ่อนแอได้เพราะ ผู้ชายหัวอ่อนเหรอ Phoenix (2010)
And so, an intense battle started between the men.และเธอก็หัวอ่อนด้วย เธอไม่เข้าใจพวกหน้าหม้อนั่นหรอก นั่นหมายความว่า หัวหน้าจะไม่มีทางได้เข้าใกล้เธอ Ouran High School Host Club (2011)
Pretty favorable likeness, actually, given the subject.ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบเลยล่ะ, ที่จริง,มันหัวอ่อนน่ะ Of Mouse and Man (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[hūa-øn] (adj) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive  FR: docile ; complaisant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tractable(adj) ควบคุมได้ง่าย, See also: หัวอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile, amenable

English-Thai: Nontri Dictionary
pliancy(n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top