ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หันหน้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หันหน้า-, *หันหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หันหน้า(v) turn one's head, See also: turn to face, Syn. หัน, ผินหน้า, เบือนหน้า, Example: หล่อนหันหน้ามาสบสายตากับผม เพื่อขอความเห็นใจ, Thai Definition: ทำให้หน้าอยู่ตรงทิศทางหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หันหน้าก. ทำให้หน้าอยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น เขานั่งหันหน้าออกทางประตู
หันหน้าหันไปหา เช่น ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร หันหน้าเข้าวัด.
หันหน้าเข้าวัดก. มุ่งหน้าเข้าวัดเพื่อถือศีลฟังเทศน์เป็นต้น.
หันหน้าเข้าหากันก. ปรองดองกัน, สมัครสมานกัน, เช่น ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากัน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got to frisk you, so turn around. On your knees, facing me.ผมได้มีการกระโดดโลดเต้นคุณจึงหันไปรอบ ๆ ที่หัวเข่าของคุณหันหน้าไปทางฉัน The Godfather (1972)
Down, down. Turn around.วางลง หันหน้าไป! The Road Warrior (1981)
All we have is each other.จะหันหน้าไปพึ่งใคร นอกจากพวกกันเอง Casualties of War (1989)
Don't turn away. Look.อยาหันหน้าหนี มองสิ Wuthering Heights (1992)
Watch them burn.อย่าหันหน้าหนี Rapa Nui (1994)
Is there any way that... it could work out between us?มีทางมั้ย ที่เราจะหันหน้าเข้าหากัน Heat (1995)
Turn him towards me.หันหน้าเขามาหาฉัน. Ice Age (2002)
- Sorry, could you tip your head...?-ขอโทษครับ คุณช่วยหันหน้ามา... Hope Springs (2003)
What the fuck do you gain by turning yourself in?คุณทำอะไรกับเรื่องนี้ โดยหันหน้าหนี 21 Grams (2003)
The children were sitting on the fourth cart, facing each otherเด็กกำลัง นั่งบริเวณตู้ที่สี่/N นั่งหันหน้าเข้าหากัน Uninvited (2003)
But... being here has given me the clarity to understand why I turned to alcohol in the first place.แต่การได้อยู่ที่นี่ ทำให้ฉันได้เข้าใจว่า ทำไมฉันขึ้นหันหน้าเข้าหาเหล้าในตอนแรก The O.C. (2003)
When you hear the bell you will turn your head and look downเมื่อคุณได้ยินเสียงกระดิ่ง คุณจะหันหน้าและมองลงไป Oldboy (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันหน้า[han nā] (v, exp) EN: turn one's head ; turn to face  FR: tourner le visage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face(vi) หันหน้าออกไปทาง, See also: หันหน้าไปทาง
front(vt) เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front(vi) เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
orientate(vt) หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior, face
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
introrse(อินทรอสฺ') adj. หันหน้าเข้าข้างใน.

English-Thai: Nontri Dictionary
face(vt) เผชิญหน้า,หันหน้าไปทาง,หงาย(ไพ่),เหลียว,ฉาบ
look(vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
向かう[むかう, mukau] TH: หันหน้าสู่
振り向く[ふりむく, furimuku] TH: หันหน้า  EN: to turn one's face

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top