ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สด-, *สด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สวัสดี[เฮลโลว] Hello
สัสดี(n) Military Recruiting Officer
สดงความเคารพshow respect

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สด(adv) live, Example: การปราศรัยครั้งนี้ ถ่ายทอดสดออกทีวีไปทั่วโลก, Thai Definition: มีเกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ
สด(v) be fresh, See also: be green, Syn. ใหม่, Ant. เก่า, เหี่ยว, Example: ผลไม้ร้านนี้สดกว่าร้านอื่นๆ, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น
สด(adj) fresh, Syn. ดิบ, Ant. สุก, Example: เราไม่มีผักสดกินเพราะญี่ปุ่นเหมาไปหมด, Thai Definition: ยังเขียวหรือยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น
สด(v) be fresh, See also: be live, be green, Syn. ใหม่ๆ, Example: อาหารทะเลเหล่านี้ยังสดๆ อยู่เลย รสชาติถึงได้อร่อยขนาดนี้
สด(adv) just now, See also: just, only recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: งานชิ้นนี้เพิ่งเขียนเสร็จสดๆ เลย, Thai Definition: อย่างทันทีทันใด
สด(adj) fresh, See also: live, green, Example: ผมไม่เคยลิ้มลองผลอินทผลัมสดๆ แบบนี้มาก่อนเลย
สดใส(v) be bright, See also: be lively, be vivacious, be cheerful, Syn. ผ่องใส, แจ่มใส, Ant. สลด, หดหู่
สดใส(v) be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful, be gay, Example: หลังจากได้พักมา 2 อาทิตย์ ดูเขาสดใสอย่างเห็นได้ชัด, Thai Definition: ไม่ขุ่นมัว
สดใส(adj) bright, See also: shining, vivid, Syn. สว่าง, เจิดจ้า, Example: ผีเสื้อในวงศ์นี้มีสีสดใส
สดมภ์(n) post, See also: pillar, Syn. เสา, หลัก, Count Unit: ต้น, เสา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สดว. ใหม่ ใช้แก่ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น เช่น ไข่สด กุ้งสด ปลาสด, มีอยู่หรือได้มาใหม่ ๆ เช่น ข่าวสด, ดิบ คือ ยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น เช่น น้ำพริกผักสด ผลไม้สด น้ำตาลสด เบียร์สด ขนมจีนแป้งสด.
สด ๆ, สด ๆ ร้อน ๆว. หยก ๆ, ใหม่ ๆ, เร็ว ๆ นี้, ไว ๆ นี้, เช่น เขาเพิ่งจบการศึกษามาจากต่างประเทศสด ๆ ร้อน ๆ สินค้าเพิ่งผลิตออกจากโรงงานสด ๆ ร้อน ๆ
สด ๆ, สด ๆ ร้อน ๆซึ่ง ๆ หน้า เช่น เจ้าข้าเอ่ยบุคคลผู้ใดเลย ในโลกนี้ที่น่าจะเจรจาตลบเลี้ยวลดสด ๆ ร้อน ๆ เหมือนเจ้าพระยาเวสสันดรชีไพรเป็นว่าหามิได้นี้แล้วแล (เวสสันดร), โกหกสด ๆ ร้อน ๆ.
สด(สะดก) น. หมวด ๑๐๐, จำนวนร้อย.
สดคาวว. ดิบ ๆ และยังมีคาวอย่างปลาสดหรือเนื้อสด เช่น เขาชอบกินอาหารสดคาว, อาหารที่แสลงแก่โรค เช่น เป็นโรคริดสีดวงห้ามกินของสดคาว.
สดชื่นว. ใหม่และบริสุทธิ์ทำให้เบิกบานใจและกระปรี้กระเปร่าขึ้น เช่น จิตใจสดชื่น อากาศสดชื่น ดอกไม้บานสดชื่น ผิวพรรณสดชื่น หน้าตาสดชื่น.
สดน, สดัน(สะดน, สะ-) น. เต้านม.
สดมภ์(สะดม) น. เสา, หลัก
สดมภ์ช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่าง ๆ เช่น ตัวเลข สัญลักษณ์ สูตร.
สดับ(สะดับ) ก. ตั้งใจฟัง เช่น สดับพระธรรมเทศนา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ตรับฟัง เป็น สดับตรับฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สดับปกรณ์เป็นทั้งคำกริยาและคำนามว่า สดับปกรณ์ (สะ-ดับ-ปะ-กอน) เป็นคำกริยา คือ บังสุกุล (ใช้แก่ศพเจ้านาย) ส่วนคำนามหมายถึง พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ ปัจจุับันใช้เฉพาะเจ้านาย คำในภาษาบาลีเขียน สตฺตปฺปกรณ ส่วนภาษาสันสกฤตเขียน สปฺตปฺรกรณ หมายถึงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Columnสดมภ์,หลอดแก้ว,สดมภ์,คอลัมน์,ตัวโคลัมน์ [การแพทย์]
columnสดมภ์, แนวตั้ง, การจัดเรียงข้อมูลหรือตัวเลขตามแนวตั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-hello?สวัสดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Hi.- สวัสดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Hi!- สวัสดี The Joy Luck Club (1993)
Hello?สวัสดี? The Birdcage (1996)
Hi!สวัสดีฮะ The Truman Show (1998)
Hi.สวัสดีค่ะ Romance of Their Own (2004)
Hello!สวัสดี Death Note: The Last Name (2006)
Hi.สวัสดี Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Merry Christmas!สวัสดีปีใหม่! Heyy Babyy (2007)
Single?สด? I Had a Dream (2008)
Morning.อรุณสวัสดิ์ Never Been Marcused (2008)
Hi.สวัสดี Chuck Versus the Ring (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สด[sot] (adj) EN: fresh ; green ; live  FR: frais ; vert ; du jour
สด[sot] (adv) EN: cash ; in cash  FR: comptant
สด[sot] (adv) EN: live  FR: en direct
สดชื่น[sotcheūn] (adj) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous  FR: frais ; rafraîchissant
สดใส[sotsai] (adj) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful  FR: vif ; vivant

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
e.g.(abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), Syn. for example
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
mulch(n) วัสดุคลุมดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brighten(vi) สว่าง, See also: สดใส
bear up(phrv) ร่าเริงขึ้น, See also: สดชื่นขึ้น, Syn. cheer up
cheerful(adj) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cheery(adj) ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively
crisp(adj) สดชื่น, Syn. lively
crisp(adj) สดและกรอบ (ผัก), Syn. crumbly, fresh
cloud over(phrv) ร่าเริงน้อยลง, See also: สดชื่นน้อยลง
fair up(phrv) (อากาศ) แจ่มใส (คำไม่เป็นทางการ), See also: สดชื่นขึ้น
feel oneself(phrv) ร่าเริง, See also: สดชื่น, Syn. look oneself
freshen up(phrv) สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดสด, การพูดกลอนสด
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
act(vi, vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสด
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] TH: สดใส  EN: to clear (e.g. weather)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
des(artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง, See also: ein
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
zeigenสดงให้ดู |zeigte, gezeigt|
zeigen(vt) |zeigte, hat gezeigt| แสดง ชี้ให้เห็น
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
mauve(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีม่วงสด
teสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top