ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปทรง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปทรง-, *รูปทรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปทรง(n) shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปทรงน. ทรวดทรง สัณฐาน ประกอบด้วยความกว้าง หนาหรือลึก และสูง เช่น เรือลำนี้รูปทรงเพรียว
รูปทรงสิ่งที่เห็นเป็นกลุ่มก้อนหรือเห็นแต่ ๒ ด้านขึ้นไป มีลักษณะจำกัดด้วยความกว้าง หนาหรือลึก และสูง เช่น รูปทรงพีระมิด.
พีระมิดรูปทรงตันชนิดหนึ่ง มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม และด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solid figureรูปทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
free formรูปทรงอิสระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cone, Truncatedรูปทรงกรวยตัด [การแพทย์]
cylinderทรงกระบอก, รูปทรงใด ๆ ซึ่งมีหน้าตัดตามขวางในระนาบที่ขนานกันเป็นรูปกลมหรือวงรีที่เท่ากันทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coneกรวย, รูปทรง 3 มิติที่ฐานเป็นรูปวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tetrahedralทรงสี่หน้า, รูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน  ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prismปริซึม, รูปทรงตันที่มีหน้าตัดเป็นระนาบที่ขนานกัน และเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ  ส่วนหน้าอื่น ๆ เป็นรูปสี่เปลี่ยมด้านขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
free formรูปทรงอิสระ, รูปทรงของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งสิ่งมีชิวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เป็นลักษณะเฉพาะของวัตถุนั้น เช่น ก้อนหิน ผลไม้ เปลือกหอย ปลา ผีเสื้อ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I kind of like the way it is, submarine shape.ฉันชอบวิธีที่มันคือรูปทรงเรือดำน้ำ Yellow Submarine (1968)
Remember, one of the 4 shapes on the bottom row...จำไว้นะ หนึ่งในรูปทรงสี่เหลี่ยมจากแถวกลาง The Lawnmower Man (1992)
So put your finger on here... and move that shape to the question mark, all right?กดนิ้วลงไปแบบนั้น แล้วลากรูปทรงนั้น ไปวางที่เครื่องหมายคำถาม The Lawnmower Man (1992)
- All shapes and sizes, Vincent.- รูปทรงและขนาดของวินเซนต์ Pulp Fiction (1994)
Her beauty was not made of shapes and forms, but shined from within, like a star.ความงดงามของเธอ ไม่ได้อยู่ที่เรือนร่างและรูปทรง แต่มันเปล่งประกายจากภายในเหมือนดวงดาว Don Juan DeMarco (1994)
His violin has a wonderful sound, and a lovely form.ไวโอลินของเขาเสียงเพราะมาก รูปทรงก็สวยงาม The Red Violin (1998)
... whatwe'redealingwithhere is just a continuation of the leg.... ที่เรากำลังพูดถึงนี่คือ รูปทรงการเคลื่อนไหวของขา The Story of Us (1999)
I dislike odd-shaped things.ข้าไม่ชอบของที่รูปทรงประหลาดๆ The King and the Clown (2005)
Barry and matt knew what they looked like.แบรี่กับแม็ทรู้ว่ารูปทรงยังไง Cashback (2006)
And they knew that the women in the supermarket knew what they looked like.และรู้ว่าผู้หญิงในซูเปอร์มาเก็ต รู้ว่ามันรูปทรงยังไง Cashback (2006)
But were embarrassed to buy it because they knew what it looked like.แต่อายเกินกว่าจะซื้อหา เพราะพวกนั้นรู้ว่ารูปทรงยังไง Cashback (2006)
The remarketing, the re-packaging, the re-shaping.ต้องทำตลาดใหม่ ทำแพกเกจใหม่ ทำรูปทรงใหม่ Atonement (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปทรง[rūpsong] (n) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form  FR: forme [f] ; contour [m]
รูปทรงเรขาคณิต[rūpsong rēkhākhanit] (n, exp) EN: geometric form  FR: forme géométrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipse(n) รูปวงรี, See also: รูปทรงรี, Syn. oval
ellipsoid(n) รูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่
figure(n) รูปร่าง, See also: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด, Syn. body, form, shape, outline
form(n) รูปทรง, See also: รูปร่าง, สัณฐาน, Syn. figure, shape, structure
hendecagon(n) รูปทรงสิบเอ็ดเหลี่ยม
heptagon(n) รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
octant(n) รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน
oval(n) รูปไข่, See also: รูปทรงรี, รูปกลมรี
pattern(n) รูปร่าง, See also: รูปทรง, Syn. form, shape, structure
pearl(n) รูปทรงไข่มุก, Syn. bead, drop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
cocc-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"
cocci-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"
coccusn. แบคทีเรียรูปทรงกลม, See also: coccal adj. ดูcoccus coccic adj. ดูcoccus coccous adj. ดูcoccus -pl. coccci
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindric(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb, sphere

English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
elliptical(adj) ซึ่งเป็นรูปไข่,มีรูปทรงคล้ายไข่
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top