ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีความกระตือรือร้น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีความกระตือรือร้น-, *มีความกระตือรือร้น*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
Suddenly, my phone rang.ทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันดัง ขึ้น เรามีความกระตือรือร้นที่จะ รักษาความปลอดภัย How I Won the War (1967)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
Senator Finch has increased the intensity...ท่านวุฒิสมาชิก ฟินช์ดูมีความกระตือรือร้นมากขึ้น.. To Love Is to Bury (2008)
I'm smart,I'm extremely attractive,plus I'm a sexual dynamo.ฉันฉลาด ฉันมีเสน่ห์ที่สุด บวกกับฉันเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องเพศ The Bones on the Blue Line (2010)
I like that girl. She has fire.น้าชอบเด็กคนนี้ เธอมีความกระตือรือร้นดี Isobel (2010)
He must be passionate about his work.แล้วมีความกระตือรือร้นในงานที่เขาทำมาก Episode #1.9 (2010)
Three of your men would not equal one so trained... despite their eagerness to die.สามของผู้ชายของคุณจะไม่เท่ากัน หนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อให้ ... แม้จะมีความกระตือรือร้นของพวกเขาจะตาย Chosen Path (2012)
I am sure they would be eager to lay eyes upon such rare marvel.ผมมั่นใจว่าพวกเขาจะมีความกระตือรือร้น ที่จะวางตาเมื่อ เช่นประหลาดใจที่หาได้ยาก Sacramentum (2012)
They woke before the sun, and were eager to take advantage of freedom.พวกเขาตื่นก่อนที่ดวงอาทิตย์ และมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ ประโยชน์ของเสรีภาพ Sacramentum (2012)
Well, who the hell are you to play hardball when your safety net just stormed out of the house tonight looking none to eager to ever speak with you again?คุณเป็นใครถึง แข็งข้อกับผม ความปลอดภัยของคุณแค่ \ ออกจากบ้านคืนนี้ กำลังมองหาไม่มีความกระตือรือร้นที่มากเกินไป \ จะเคยพูดคุยกับคุณอีกครั้ง? Chaos (2012)
You have the same energy, brain, passion he had then.คุณมีความกระตือรือร้น, ความฉลาด, ความต้องการ แบบที่เขาเคยมี Guadalajara Dog (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effervesce(vi) มีชีวิตชีวา, See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ, Syn. excited, high-spirited, lively
enthuse(vi) มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
warm(vi) มีความกระตือรือร้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan, devotee
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้,คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm
nut(นัท) {nutted,nutting,nuts} n. ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง (เช่นมันฮ่อ,เกาลัด) ,คนบ้า,คนที่มีความกระตือรือร้น,ลูกอัณฑะ,แป้น,เกลียว vi. เก็บหาผลไม่เปลือก แข็ง, Syn. madman
passionlessadj. ไร้อารมณ์,เยือกเย็น,สุขุม,ไม่มีความกระตือรือร้น,ไม่เกิดการสะเทือนอารมณ์.
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน ประวัติศาสตร์, Syn. bigot, partisan

English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top