ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พี่เลี้ยง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พี่เลี้ยง-, *พี่เลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่เลี้ยง(n) nurse, See also: nursemaid, governess, nanny, Syn. คนเลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก, Example: แม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงใหม่ เพราะคนเดิมขอกลับบ้านไปทำนาที่บ้านเกิดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ระวังรักษาเลี้ยงดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พี่เลี้ยงน. ผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก
พี่เลี้ยงผู้ทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือเป็นต้น เช่น พี่เลี้ยงนักมวย พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babysittersพี่เลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There you are, nanny.มีคุณพี่เลี้ยง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I don't need no babysitter.ฉันไม่ได้ต้องการพี่เลี้ยงเด็กนะ Stand by Me (1986)
Who's the babysitter? This kid that lives down the street.- ขำดี พี่เลี้ยงเป็นใคร Punchline (1988)
You just wrote a joke. Yes. Charlie Manson, the babysitter.จดไว้ ชาร์ลี แมนสัน พี่เลี้ยงเด็ก ขำดี Punchline (1988)
Even a prize-fighter has someone in his corner. Come on now, I know these people.นักมวยดีๆ ยังต้องมีพี่เลี้ยงเลย Punchline (1988)
Do you have a babysitter?ใครเป็นพี่เลี้ยงเด็ก Punchline (1988)
I had everybody working for me. Even our old baby-sitter, Lois Byrd.ผมได้ทุกคนมาช่วยงาน แม้แต่พี่เลี้ยงเด็กของเรา ลูอิส เบิร์ด Goodfellas (1990)
I'm not supposed to be baby-sitting Princess Drool.ฉันเดาไม่ออกเลย ว่าต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเจ้าหญิงน้ำลายยืดนี่. Toy Story (1995)
Well, it's late and I have to let my baby-sitter get home.ดีที่จะสายและฉันมี ที่จะปล่อยให้พี่เลี้ยงเด็กของฉันได้รับที่บ้าน Dante's Peak (1997)
I've been baby-sitting since I was about ten.ฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ 10 ขวบ American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: trainer ; mentor ; coach
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: escort
พี่เลี้ยงเด็ก[phīlīeng dek] (n, exp) EN: babysitter  FR: baby-sitter [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby-minder(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. babysitter
babysitter(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
baby-sitter(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
dry nurse(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
governess(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
nan(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny
nanny(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nurse, nurserymaid
second(n) พี่เลี้ยง (มวย), See also: คนสนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. supporter, assistant, helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
nanny(แนน'นี) n. พี่เลี้ยงของเด็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
nurse(n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม
nursling(n) เด็กที่อยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยง
preceptor(n) ครูใหญ่,พี่เลี้ยง,ผู้ตั้งกฎ,ผู้ชักนำ
second(n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน
second(vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erzieher(-in)(n) พี่เลี้ยง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top