ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลอมตัว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอมตัว-, *ปลอมตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอมตัว(v) disguise, Example: พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ, Thai Definition: ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A perfect disguise.ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I didn't lie, I fabricated.ฉันไม่ได้โกหก ฉันปลอมตัว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Well, you know, um...royalty going out into the city in disguise, it sounds a little strange, don't you think?อืม การที่ราชวงศ์ปลอมตัวลงมาเที่ยวในเมืองเนี่ย มันดูแปลกๆนะ ว่ามั้ย Aladdin (1992)
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
You committed fraud. Listen you're in a lot of trouble. I can get you out of here.นายปลอมตัวเข้ามา ฟังนะ นายจะมีปัญหาตามมาอีกมาก, วินเซนด์ ฉันต้องเอานายออกไปจากที่นี่ Gattaca (1997)
He's likely to be using four full identities.เขาคงปลอมตัวเป็นคน 4 ประเภท The Jackal (1997)
What if he started the next identity there?ถ้าเขาปลอมตัวเป็นคนอื่นที่นั่นล่ะ The Jackal (1997)
We'll have to work in makeup.เราได้จะต้องทำงานในการปลอมตัว Princess Mononoke (1997)
well, RosaIind disguises herself as a man, and then she escapes into the forest.รอสซาลินด์ปลอมตัวเป็นผู้ชาย แล้วหนีเข้าไปในป่า Never Been Kissed (1999)
And it´s when she´s in costume... that she canfinaIIy express her love for orlando.และช่วงที่เธอปลอมตัวนั่นเอง ที่ทำให้เธอสามารถบอกรักออแลนโด้ได้ Never Been Kissed (1999)
See, the point Shakespeare is trying to make... is that when we´re in disguise, we feel freer.เห็นสิ่งที่เชคสเปียร์พยายามถ่ายทอดมั้ย ว่าเวลาที่เราปลอมตัว เราจะอิสระขึ้น Never Been Kissed (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอมตัว[pløm tūa] (v) EN: disguise  FR: se travestir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disguise as(phrv) แสร้งทำเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น
dress up(phrv) แต่งตัวเป็น, See also: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น
disguise(vt) ปลอมตัว, See also: แอบแฝง, ซุกซ่อน, ปิดบัง, อำพราง, ปลอมแปลง, Syn. repress, conceal, hide, Ant. reveal, expose
guise(vi) ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide
guise(vt) ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide
sail under false colours(idm) ปลอมตัว, See also: แสร้งทำ
masquerade as(phrv) ปลอมเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น, Syn. pose as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine, hid
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask, change, camouf
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
personate(เพอ'ซะเนท) vt.,vi. แสดงเป็นตัวละคร,เล่นเป็นตัว,ปลอมตัว., See also: personation n. personative adj. personator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว
impersonation(n) การแสดงบทบาท,การปลอมตัว,การเสแสร้ง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top