ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำสัญญา

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำสัญญา-, *ทำสัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำสัญญา(v) contract, See also: make an agreement, make a contract, Syn. ทำความตกลง, ตกลง, ลงนาม, ลงลายลักษณ์อักษร, Example: ไทยทำสัญญากับสหรัฐฯในเรื่องการค้าขาย มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน The Great Dictator (1940)
First we sign, then I remove-a da troops.เราทำสัญญาก่อน ผมถึงจะถอยทัพ The Great Dictator (1940)
-Luca Brasi held a gun to his head, and father said that either his brains or his signature would be on the contract.- Luca Brasi ถือปืนไปที่หัวของเขา และพ่อบอกว่าทั้งสมองหรือลายเซ็นของเขาจะเป็นในการทำสัญญา The Godfather (1972)
We'll make a new contract.งั้นมาทำสัญญาใหม่ The Road Warrior (1981)
I put up posters, made commitments!ผมขึ้นโปสเตอร์ไปแล้วด้วย, ทำสัญญาไปแล้ว ! Cinema Paradiso (1988)
Let's make our hat!ทำสัญญาณให้เขารู้ Casualties of War (1989)
"'make an agreement with me by a present."จงทำสัญญาไมตรี กับเราด้วยของกำนัล Wuthering Heights (1992)
I need a medic here!ไม่มีแม่แต่ค่าเช่า แล้วจะทำสัญญาได้ไงล่ะ Hero (1992)
That's him?ต่อไปเราต้องทำสัญญากับโรงพิมพ์ Hero (1992)
I didn't know it, but that day my mother made a promise, that when I became 15, I would go live in this woman's house...ฉันไม่รู้ แต่ในวันนั้น แม่ฉันได้ทำสัญญา ว่าเมื่อตอนที่ฉันอายุครบ 15 The Joy Luck Club (1993)
I need this new highway contract.ฉันจำเป็นต้องทำสัญญาทางหลวงใหม่นี้ The Shawshank Redemption (1994)
Well, I heard that Megatech is contracted by the government.ผมได้ยินมาว่าเมก้าเทคทำสัญญากับรัฐบาลไว้ Ghost in the Shell (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำสัญญา[tham sanyā] (v) EN: contract ; make a contract ; conclude a contract  FR: contracter ; conclure un contrat ; passer un contrat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง
barter for(phrv) พยายามตกลงในเรื่อง, See also: ทำสัญญาเรื่อง
contract(vi) ทำสัญญา, Syn. sign, sign up
covenant(vi) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenant(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
compromise with(phrv) ประนีประนอมกับ, See also: ทำสัญญากับ
contract for(phrv) ทำสัญญาสร้าง
contract in(phrv) ทำสัญญาเข้าร่วม, See also: เซ็นสัญญาเข้าร่วม
contract with(phrv) ทำสัญญา
covenant for(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact, agreement, agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว,ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง,สัญญารับเหมาช่วง. vt.,vi. ทำสัญญารับช่วง,ทำสัญญารับเหมาช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
contract(vi, vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง
sign(vi, vt) เขียนเครื่องหมาย,ลงนาม,ทำสัญญา,บุ้ยใบ้
treat(vt) กระทำกิจ,รักษา,บรรยาย,เลี้ยงดู,ทำสัญญา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] TH: ทำสัญญา  EN: to bind

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top