ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัดออก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัดออก-, *ตัดออก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดออก(v) eliminate, Syn. เอาออก, Ant. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย, Thai Definition: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exsect; exciseตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise; exsectตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anastomosis, Primaryตัดออกโดยการตัดต่อ [การแพทย์]
Biopsy, Excisional, Totalตัดออกทั้งสองก้อน [การแพทย์]
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cut it out!ตัดออก! Pinocchio (1940)
Doesn't matter if you can't.ไม่ต้องถูกตัดออกไป ฉันต้องการชั้นแรก How I Won the War (1967)
Cut-outs at the ready.ตัดลึกหนาบางที่พร้อม จากนั้นก็ขอ ตัดออก Yellow Submarine (1968)
- I didn't steal her dollar. - Come on, kids, cut it out.ฉัน ไม่ได้ขโมย เงิน ของเธอ มาที่ เด็ก ตัดออก I Spit on Your Grave (1978)
They had him cut off from the press.คานธีถูกตัดออกจากสื่อ Gandhi (1982)
But he was found dead at home. His head had been cut off.แต่เขาถูกพบศพที่บ้าน และหัวของเขาก็ถูกตัดออกไป Clue (1985)
Getting thrown out of baseball ... was like having part of me amputated.ถูกโยนออกจากวงการเบสบอล เหมือนร่างกายบางส่วนถูกตัดออกไป Field of Dreams (1989)
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.เราซื้อสินค้าที่บ้านเราท่องเว็บ แต่ในเวลาเดียวกันเรารู้สึกดาม และอื่น ๆ ถูกตัดออกจากกัน Contact (1997)
You feel so lost so cut off, so alone.คุณรู้สึกหายไปดังนั้น เพื่อให้ตัดออกเพียงอย่างเดียว Contact (1997)
What demographics do you hope to knock down...ภาพส่วนไหนกัน ที่นายคิดว่าควรตัดออก... The Story of Us (1999)
You're killing me here.มันถูกตัดออก One Piece: Wan pîsu (1999)
How about 47,500,000 beri?เงาถูกตัดออกนะเหรอ One Piece: Wan pîsu (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amputate(vi) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
amputate(vt) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
censor(vt) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
chip(vt) ตัดออก, See also: ตัด
chop off(vt) ตัดออก, Syn. cut off, lop off
clip(n) ตัดออก, Syn. snip, trim
cut off(phrv) ตัดทิ้ง, See also: ตัดออก, ตัด
chop back(phrv) ตัดออก, See also: โค่น, หั่น, ฟัน
chop down(phrv) ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก, Syn. hack down, hew down
chop off(phrv) ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n., pl. กรรไกร, เคร
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
cut(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด,
cutoff(คัท'ออฟ) n. การตัดออก,ส่วนที่ถูกตัดออก,ทางลัด,ทางสายใหม่
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก,การตัดออก,เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
lop(vt) ตัดออก,ตัดกิ่ง,ลิดกิ่ง
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切り取る[きりとる, kiritoru] TH: ตัดออกมา  EN: to cut off

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top