ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชักชวน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชักชวน-, *ชักชวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักชวน(v) persuade, See also: ask, induce, invite, Syn. ชวน, Example: บริษัทโฆษณาชักชวนลูกค้าด้วยถ้อยคำที่เกินจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักชวนก. ชวนให้ทำด้วยกัน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว I Spit on Your Grave (1978)
Persuade him to continue the countdown.ชักชวนให้เขายังคงนับถอยหลัง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Shers love was only for my master and rather than see him fight Saki for her hand she persuaded Yoshi to flee with me to America but Saki vowed vengeance.Shers ความรักเป็นเพียงสำหรับต้นแบบของฉัน ... ... และมากกว่าที่เห็นเขาต่อสู้กับซากีมือของเธอ ... ... เธอชักชวนโยชิ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You said I could not have addressed you in any way that would have induced you to accept me.คุณพูดว่าผมจะไม่สามารถพูดคุยกับคุณในทุกๆ ทาง ที่จะชักชวนให้คุณยอมรับผมได้ Episode #1.6 (1995)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
Hold on, Dorothy.-เธอชักชวนเค้าหรอ? Valentine (2001)
Haven't got a bite to eat. The Jewish bankers all there should be persuading America to declare war on Germany.นายแบงก์ยิวควรชักชวนอเมริกา ประกาศสงครามกับเยอรมัน The Pianist (2002)
And so in 1934 a group of conspirators sought to involveดังนั้น ในปี ค.ศ. 1934 คนกลุ่มหนึ่งสมคบคิดกันเพื่อชักชวน The Corporation (2003)
Through her, I have been asked to cooperate with the Nazis many times, but I am what they are trying to exile, a Jew.เธอน่ะชักชวนชั้นให้เข้าร่วมกับนาซีตลอด แต่ชั้นเป็นยิว พวกคนที่นาซีจงเกลียดจงชังนั่นล่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
In it, you persuaded him to go.ในฝัน คุณชักชวนให้เขาไป Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
- It therefore invites you your name? - It has already happened.มันชักชวนคุณและเรียกชื่อของคุณ มันเกิดขึ้นแล้วค่ะ Paranormal Activity (2007)
We were, yes, and then Colin met a new manager who convinced him he was the star of the band.ใช่ พวกเราโตมาด้วยกัน หลังจากนั้น โคลินก็พบกับผู้จัดการคนใหม่... . ...ที่ชักชวนโน้มน้าวเขา เขาเป็นดาวเด่นของวง Music and Lyrics (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักชวน[chakchūan] (v) EN: persuade ; ask ; induce ; invite  FR: persuader ; décider

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue into(phrv) ชักชวนโดยให้เหตุผล, Syn. coax into, persuade into, reason into
argue out of(phrv) ชักชวนโดยให้เหตุผลเพื่อ, Syn. coax out of, dissuade from, persuade out of, reason out of, talk out of
cajole(vt) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole(vi) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
carry away(phrv) ชักชวน, See also: ทำให้ฮึกเหิม
entice away(phrv) ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง
entice into(phrv) ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into
entice to(phrv) ชักชวนให้ลอง, See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ, Syn. tempt to
inveigle into(phrv) ชักชวนให้ทำ, See also: โน้มน้าวในเรื่อง, ชักจูงในเรื่อง, ชวนให้ทำ
induce(vt) ชักชวน, See also: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว, Syn. convince, influence, persuade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage, avert, warn, Ant. encourage
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง
exorable(เอค'เซอระเบิล) adj. ซึ่งถูกชักชวนได้ง่าย,ซึ่งทำให้ใจอ่อนได้ง่าย., See also: exorability n.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate, persuade
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce, convince, influenc
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion, inducement, belief, potency

English-Thai: Nontri Dictionary
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
get(vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค)
influence(vt) ใช้อิทธิพลต่อ,ชักจูง,ชักชวน,บีบบังคับ
inveigle(vt) ยั่ว,ล่อลวง,ชักชวน
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exhortation(n) ชักชวน นำไปสู่, Syn. persuade

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top