ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าทนาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าทนาย-, *ค่าทนาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าทนายความ(n) retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawyer's feeค่าทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingent feeค่าทนายเรียกตามทุนทรัพย์ที่ได้รับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I forgive her. She did it to pay her lawyer's fee only once and never again.ผมยกโทษให้เธอ เธอทำเพื่อจ่ายค่าทนาย Malèna (2000)
I sold the truck to pay for the lawyer.ฉันขายรถกระบะจ่ายค่าทนายไปแล้ว 21 Grams (2003)
That's not normally the way lawyers' fees are delivered, is it?นั่นไม่ใช่วิธีส่งมอบเงินค่าทนาย โดยปกติใช่ไหมล่ะครับ? Frost/Nixon (2008)
Couldn't afford the lawyer,so i settled.พอไม่มีปัญญาจ่ายค่าทนาย ผมเลยตัดสินใจ Bad Seed (2009)
I can't afford that and a lawyer. ♪ ♪ Hi.ผมไม่อาจรับภาระนั่นไ ด้และไหนค่าทนายอีก หวัดดี The Beginning in the End (2010)
If he sues me, I'll have to pay for damages and the lawyers' fees.ถ้าเขาฟ้องผมผมจะต้องจ่าย \ N ค่าเสียหายและค่าทนายความ Episode #1.18 (2010)
And to arrange payment of my retainer.และให้เตรียมค่าทนายของผมไว้ Episode #1.3 (2012)
But if you need any help paying their fees, I'll contribute.แต่ถ้าเธอต้องการให้ฉันช่วยเรื่องค่าทนาย ฉันจะช่วย The Return of the Ring (2012)
Ww--we're keeping you on retainer while we evaluate our options.เรายังจ่ายค่าทนายความให้คุณ ขณะที่เราประเมินทางเลือกของเรา Discovery (2012)
The firm pays $5 million in damages, as well as all legal fees.บริษัทยอมจ่ายค่าเสียหาย 5 ล้านเหรียญ พร้อมทั้งค่าทนาย Break Point (2012)
We decided since Bree's in the hot seat, the least we could do is pay her legal fees.เราตกลงกันว่า เพราะBree ถูกเล่นงาน อย่างน้อยเราก็ควรจ่ายค่าทนาย With So Little to Be Sure Of (2012)
I thought we were supposed to be saving for Bree's lawyer.ผมคิดว่าเราควรประหยัดเพื่อจ่ายค่าทนายให้บรี With So Little to Be Sure Of (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าทนาย[khā thanāi] (n, exp) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees  FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ค่าทนายความ[khā thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top