ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่อยๆ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่อยๆ-, *ค่อยๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easy.ค่อยๆ The Good Earth (2012)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา The Old Man and the Sea (1958)
They're decanting.เฮ้พวกเขากำลังค่อยๆริน Yellow Submarine (1968)
Ease her down. Down!ค่อยๆ นำมันลง Airplane! (1980)
Show your weapons and come forward!โชว์อาวุธให้เห็น ค่อยๆ เดินมา The Road Warrior (1981)
Gently, boys, gently, gently.ค่อยๆ, เด็กๆ,ค่อยๆ, ค่อยๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Turn slowly and pull it gently.ค่อยๆ หมุน ค่อยๆ ดึง Gandhi (1982)
...one by one you all arrived....พวกคุณก็ค่อยๆ ทะยอยกันมาจนครับทั้งหมด Clue (1985)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
That sounds kind of deceptive but if anyone has pulled as many strings as my father has you have to break it easy to him that you flunked out.ฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่พ่อผมใช้เส้นช่วยผม... ...ผมเลยต้องค่อยๆ บอก ว่าผมถูกไล่ออก Punchline (1988)

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assimilate into(phrv) ทำให้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของ, See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ, ทำให้กลมกลืนไปกับ, Syn. absorb into
assimilate with(phrv) กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต), See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ
burn down(phrv) ค่อยๆ มอด, See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง, Syn. burn low
climb(vt) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb(vi) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. ascend, arise
collect(vi) เพิ่มพูน, See also: ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. amass
converge(vi) ค่อยๆ กลายมาเป็นเหมือนกัน
creep(vi) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)
convalesce from(phrv) พักฟื้นจาก, See also: ค่อยๆหายจาก
creep in(phrv) ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา

English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(vi ค่อยๆ) เคลื่อน,หยด,ไหลริน
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ,ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป,ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
evolve(vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อยๆ, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
段々[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top