ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำอุทาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำอุทาน-, *คำอุทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอุทาน(n) interjection, Example: คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก Like Stars on Earth (2007)
Ayudame!Ayudame! (คำอุทาน น่าจะนะ) Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Drat.คำอุทานแสดงความรำคาญ The Bozeman Reaction (2010)
Mama Mia![*แปลว่า แม่, เป็นคำอุทาน] Pasta (2010)
That was a subconscious comment.เฮ้ย นั่นมันคำอุทานต่างหาก Episode #1.13 (2010)
I don't know, and clearly she doesn't know me.Gesundheit (คำอุทานแสดงการอวยพรให้มีสุขภาพดี) Digital Exploration of Interior Design (2012)
It's just an expression.มันแค่คำอุทาน Big Hero 6 (2014)
Those aren't the words you want to say when your CEO walks into a room. Well, technically "uh" and "oh" aren't words, they're interjections--ว่าจะไปก็ไม่ใช่คำพูด แต่เป็นคำอุทาน Restoration (2015)
Hallelujah.คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า The Magnificent Seven (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aha(int) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
ahoy(int) คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
ai(int) คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
alack(int) อนิจจา, See also: คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
alas(int) คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
aw(int) คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
bah(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
blow me down(phrv) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ (คำไม่เป็นทางการ)
Christ(int) คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือตกใจ
crikey(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
expletive(n) สิ่งผนวก,สิ่งเสริม,คำอุทาน
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
great scott(slang) คำอุทานด้วยความประหลาดใจ English [edit] Etymology * Possibly from the name of an actual person, possibly of US military background. * Possibly an altered and anglicized for of the German Grüß Gott!, or "God bless!" into Great Scott!, since rejected by some etymologists. * Likely to be a mild substitute for invoking the name of God. [edit] Interjection Great Scott 1. An exclamation of surprise or amazement. [edit] References * article on Great Scott at World Wide Words
shit hit the fan(phrase) คำอุทานเมื่อมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น หรือเมื่อความผิดที่ปกปิดเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ (แปลตามตัวอักษรคือ อุจจาระถูกใบพัดลมหมุนปัดกระจายไปทั่ว)
tut!(n, vi) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่นๆ n.คำอุทาน "tut".-vi.คำอุทานคำว่า "tut", See also: shucks!; phew!; pshaw!; fie, Syn. shucks!; phew!; pshaw!; fie!; tsk!; hang it all!

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ああ[อ๊า] คำอุทานแสดงการดีใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsicht!(phrase) ระวัง! (เป็นคำเตือนหรือคำอุทานให้ระวัง)
Verdammte Scheiße!(phrase, jargon) ให้ตายซิ, บ้าจริง (คำอุทาน)

French-Thai: Longdo Dictionary
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top