ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การละทิ้ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การละทิ้ง-, *การละทิ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การละทิ้ง(n) abandonment, See also: leave, desertion, Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก, Example: ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: การละด้วยวิธีทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voluntary discontinuanceการละทิ้งคดีโดยสมัครใจ (ของโจทก์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desertionการละทิ้งร้างคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross neglect of dutyการละทิ้งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And for that matter, all masturbatory emissions... where his sperm was clearly not seeking an egg... could be termed reckless abandonment.แล้วยิ่งกว่านั้นนะ การหลั่งจากการปรนเปรอตัวเองแต่ละครั้งล่ะ ซึ่งเห็นๆอยู่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิสนธิแต่อย่างใด อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งบุตรก็ได้ Legally Blonde (2001)
As far as I'm concerned,you passed your qualification.มันไม่ใช่แค่การละทิ้งลูกๆ มันเป็นอะไรที่ทำให้เค้าได้รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเอง L.D.S.K. (2005)
I have filled out the papers formally charging you with dereliction of duty.ฉันเขียนรายงาน การละทิ้งหน้าที่ Flyboys (2006)
Don't you know leaving the capital means defying the law? !ท่านไม่รู้หรือว่าการละทิ้งบ้านเมือง ถือเป็นความผิดตามกฎข้อบังคับ The Kingdom of the Winds (2008)
Don't think of it as forsaking but a pursue for what you've lost.อย่าคิดว่าเป็นการละทิ้ง แต่เป็นการ ไล่ตาม สิ่งที่แกสูญเสียไป Episode #1.5 (2008)
A beggar can only survive by forsaking his pride.ขอทานสักคนสามารถมีชีวิตดยู่ได้ โดยการละทิ้งศักดิ์ศรี Episode #1.9 (2008)
People live on by forgetting their memories.แม้แต่หน้าของคุณแม่ผมก็ยังจำไม่ได้ ลูกผู้ชายมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการละทิ้งความทรงจำ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
From defecting. I have Gogol's weapon.จากการละทิ้ง ผมมีอาวุธของโกกอล The Next Seduction (2011)
He had a history of truancy, petty theft, domestic disturbances, all of which landed him in the juvenile hall for some stints during high school, as you can imagine.เขามีประวัติของการละทิ้งหน้าที่ ขโมย การรบกวนภายในประเทศ ทั้งหมดที่ว่ามา ทำให้เขาเข้าสถานกักกันเยาวชน ระหว่างที่อยู่ม.ปลาย คุณคงพอนึกภาพออก Epilogue (2011)
"I end not far from my going forth"I end not far from my going forth" (ข้าจะไม่จบสิ้นด้วยการละทิ้งหนทางข้างหน้า) Upper West Side Story (2012)
- It's a mutual cop out.- มันคือการละทิ้งความรับผิดชอบร่วมกัน Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
Abandoning a new vampire is no different.การละทิ้งแวมไพร์แรกเกิด ก็ไม่ต่างกัน Whatever I Am, You Made Me (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [m]
การละทิ้งศาสนา[kān lathing sātsanā] (n, exp) FR: abjuration [f] ; apostasie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection
abnegation(n) การละทิ้ง, See also: การสละ, Syn. denial, self-denial, self-renunciation
cop-out(n) การละทิ้งความรับผิดชอบ (คำสแลง)
defection(n) การเอาใจออกห่าง, See also: การละทิ้ง
dereliction(n) การละทิ้งหน้าที่, Syn. negligency, laxity
desertion(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment
renunciation(n) การสละ, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment, denial, giving up
truantry(n) การละทิ้งความรับผิดชอบ
yield(n) การยินยอม, See also: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind, revoke
truancy(ทรู'เอินซี) n. การหนีโรงเรียน,การละทิ้งหน้าที่., Syn. truantry

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top