ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*neutron bomb*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neutron bomb, -neutron bomb-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neutron bombลูกระเบิดนิวตรอน, ลูกระเบิดไฮโดรเจนขนาดเล็ก ออกแบบเป็นพิเศษให้มีผลทำลายน้อยที่สุดจากแรงระเบิดและความร้อนในวงจำกัดรัศมีสองร้อยถึงสามร้อยเมตร แต่มีผลในวงกว้างทำให้สิ่งมีชีวิตถึงตายได้จากอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา ลูกระเบิดนิวตรอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายรถถังและกองทหารในสนามรบโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเมืองและย่านชุมชนที่อยู่ห่างออกไป
(ดู H-bomb ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Neutron bombระเบิดนิวตรอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neutron bombs, particle beam weapons, nerve gas.ระเบิดนิวตรอนอนุภาค อาวุธคานแก๊สทำลายประสาท. RED 2 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิดนิวตรอน[raboēt niūtrøn] (n, exp) EN: neutron bomb  FR: bombe à neutrons [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中子弹[zhōng zǐ dàn, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] neutron bomb, #116,907 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中性子爆弾[ちゅうせいしばくだん, chuuseishibakudan] (n) neutron bomb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  neutron bomb
      n 1: atom bomb that produces lethal neutrons with less blast

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top