ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mafioso*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mafioso, -mafioso-
Possible hiragana form: *まふぃおそ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafiosos(n) คำนามพหูพจน์ของ Mafioso

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna go to Julia's house, maybe I'll slash her up and I'll put her in a box and I'll mail it to you two, uh, tough-guy mafiosos.ฉันจะไปบ้านจูเลีย เชือดคอเธอ ยัดลงกล่องส่งพัสดุ มาให้แกสองมาเฟียใหญ่ Horrible Bosses (2011)
What, an old mafioso in hiding?อะไรคือสิ่งที่ลุกสมุนมาเฟียแก่ซ่อนอยู่ All In (2013)
Mid-level Mafioso thug.ในชิคาโก้ มาเฟียระดับกลาง Route 66 (2013)
She was raised by an illiterate serial killer Mafioso and she goes to university...Sie ist die Tochter eines Mafioso, Analphabeten und Mehrfachmörder. Aber sie studiert an der Universität... The Boss (1973)
Mobbed up.Mafioso. Serpico (1973)
- Er... un altro Mafioso. - He says another Mafia.- Ein anderer Mafioso. Murder on the Orient Express (1974)
You. The procurer of this disguise for the mysterious member of the Mafia, who never existed any more than the owner of this kimono existed as a real character and not as a red herring to confuse and deceive me.Sie, der Sie die Tarnung des Mafiosos einfädelten... der ebenso wenig existierte, wie die Besitzerin dieses Kimonos... als wahre Figur und nicht als falsche Fährte. Murder on the Orient Express (1974)
In the simpler way, by the Mafioso disguised as a wagon-lit conductor?Auf die einfache Art des als Schaffner verkleideten Mafiosos? Murder on the Orient Express (1974)
He's a Mob guy.Er ist ein Mafioso. Gloria (1980)
(Jack) And the first thing that the captain says to the Mob guy.(Jack) Und der Polizeidirektor sagte zu dem Mafioso. Blow Out (1981)
And your life was saved by a Mafia guy we're trying to lock up.Der Mafioso, den wir einlochen wollen, hat dir das Leben gerettet. Prince of the City (1981)
- No... - Hey, pal! Let the girl alone!Hey, du Mafioso, verzieh dich. Sólo pro návstevníky (1983)
-The mobster?- Der Mafioso? Steel (1983)
It's the Mexican Mafia man, Falcon.Den mexikanischen Mafioso, Falcon. Lone Wolf McQuade (1983)
He's a mobster that got deported 10 years ago.Er ist ein Mafioso, der vor 10 Jahren deportiert wurde. The Maltese Cow (1984)
You check, ten thousand per pile, totally ten boxes.Deine Kohle. Zähl am besten nach, ich bin Mafioso. City on Fire (1987)
So is he a Mafia guy?Ist er so was wie ein Mafioso? The Freshman (1990)
Some wannabe wiseguy asshole, Richie Madano.Richie Madano, ein Möchtegern-Mafioso. Out for Justice (1991)
Made him out to be a wiseguy. And they connected him to us.Sie klassieren ihn als Mafioso und rechnen ihn uns zu. Out for Justice (1991)
I always wanted to be a wiseguy.Ich wollte schon immer ein Mafioso werden. Out for Justice (1991)
- Third-generation Mafia, sir.- Ein Mafioso der dritten Generation. Flight of the Intruder (1991)
Do you know a wise guy called Euro Boy?Kennst du einen Mafioso namens Euro Boy? Crime Story (1993)
- That the Mafia gives scholarships for.- Wie ein Mafioso. The Ref (1994)
Then, when the mob guy's chasing them, it adds a wistful element to their romance.Und dann, wenn der Mafioso sie verfolgt, bringt das noch ein wehmütiges Element in die Romanze. Get Shorty (1995)
Mob guy?Mafioso? Get Shorty (1995)
As the mob guy, it's another man's wife I'm sleeping with.Als der Mafioso schlaf' ich natürlich mit der Frau eines anderen Typen. Get Shorty (1995)
He's impersonating Mafia.Er spielt den Mafioso. City Hall (1996)
I knew the Mafioso had called him, but in this business you don't trade names.Der Mafioso steckte dahinter, aber man nennt in diesem Geschäft keine Namen. City Hall (1996)
Russian mob guy.Ein russischer Mafioso. Maranatha (1997)
Nino Schibetta, fucking mob guy, chatting with the nigger of Islam?Nino Schibetta, der verdammte Mafioso plaudert mit dem Nigger vom Islam? Plan B (1997)
You're Paul Vitti, the mobster.Sie sind Paul Vitti, der Mafioso? Analyze This (1999)
Charming little pensione with a priceless little owner who looked just like a Mafiosi.Reizende kleine pensione mit einem reizenden kleinen Mann, der wie ein Mafioso aussah. Mickey Blue Eyes (1999)
Known wiseguy, resisted arrest.Ein bekannter Mafioso widersetzt sich der Verhaftung. Nobody Knows Anything (1999)
A doctor, a madam, a wiseguy and a cop.Ein Arzt, 'ne Puffmutter, 'n Mafioso und 'n Bulle. Nobody Knows Anything (1999)
To be caught in a bordello or to be caught with the wiseguy.In einem Bordell erwischt zu werden oder an der Seite eines Mafioso. Nobody Knows Anything (1999)
Wasn't the Italian Anti-Def deal started by Joe Colombo? A mobster?Wurde die Anti-Def-Sache nicht von Joe Colombo gegründet, dem Mafioso? The Legend of Tennessee Moltisanti (1999)
Zalewski, the Polish mafia?Zalewski? Der polnische Mafioso? L'affaire Marcorelle (2000)
You just realized that today?Ein Mafioso, ist ja 'n Ding. Big Dougie (2000)
Based on Mickey Blue Eyes' first weekend foreign there's a wait-and-see attitude on Mafia projects.- Mafioso wider Willen am 1. Wochenende warten wir mit Mafia-Projekten erst mal ab. D-Girl (2000)
Every time we get an elder Mafioso incarcerated we get the same bag of tricks.Jedes Mal, wenn wir einen älteren Mafioso einsperren, - geht das Spiel von vorne los. Do Not Resuscitate (2000)
I take offense at the characterization of my client as a Mafioso.Ich nehme Anstoß an der Charakterisierung meiner Klienten als Mafioso. Do Not Resuscitate (2000)
Local mobster, specializes in kidnapping. What?Mafioso, spezialisiert auf Entführungen. Dad (2001)
I'm sure they'll want to release a major Mafia figure... who's now certifiably deranged on top of it.Natürlich wollen sie einen Mafioso entlassen, wenn der auch noch geisteskrank ist. Analyze That (2002)
That guy's a mobster.Der Kerl ist ein Mafioso. Whitecaps (2002)
Oh, you trying to get gangster on me like that?Machst du jetzt hier einen auf Mafioso? Bad Boys II (2003)
- Yeah, he went gangster.- Er macht auf Mafioso. Bad Boys II (2003)
Okay, seriously I can't understand why this is so you have to be more specific.Ich verstehe kein Mafioso-Gerede. Sei bitte etwas klarer! Shark Tale (2004)
Remember him? The Hungarian mobster that you let die?Den ungarischen Mafioso, den du hast sterben lassen! The Whole Ten Yards (2004)
So what does it mean to the kid who really breaks his ass in here if Fredo Corleone can get a "C" 'cause you asked?Was soll das den Schülern vermitteln, die wirklich pauken, wenn ein Mafioso eine Vier kriegt, weil du es so willst? Sentimental Education (2004)
I got them to see reason, I put them in government, even though they insulted me and called me a Mafioso.Ich habe sie zur Vernunft gebracht, sie zu Ministern gemacht. Obwohl sie mich primitiv beleidigt haben und mich Mafioso nannten. The Caiman (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mafioso {m}; Mitglied der Mafia | Mafiosi {pl}mafioso; member of the maffia | mafiosos; mafiosi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mafioso
      n 1: a member of the Sicilian Mafia
      2: a member of the Mafia crime syndicate in the United States

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top