ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*leapfrog*

L IY1 P F R AO2 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leapfrog, -leapfrog-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leapfrog(vt) กระโดดข้าม
leapfrog(vi) กระโดดข้าม
leapfrog(n) เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog

English-Thai: Nontri Dictionary
leapfrog(n) การเล่นต้องเต,เกมเสือข้ามห้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leapfrog procedureวิธีการอุทธรณ์ตรงต่อสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It looks like young men playing leapfrog.ดูเหมือนว่าชายหนุ่มเล่นเกมเสือข้ามห้วย The Birdcage (1996)
Not since we elders first began to leapfrog through time.ไม่ตั้งแต่พวกผู้อวุโสรุ่นแรก Underworld (2003)
A story I loved as a child was about two frogs who were playing leapfrog.ในสมัยเด็กๆ มีเรื่องๆ นึงที่พ่อชอบมาก มันเกี่ยวกับกบสองตัว ที่กำลังเล่นกระโดดกบอยู่ Loving Annabelle (2006)
You wanna box him out of here or leapfrog? What do you wanna do?จะให้ฉันล่อเขาไปอีกทาง หรือหยุดไว้เลย? Duplicity (2009)
Call it, Ray. Box or leapfrog?บอกมา,เรย์ จะให้ทำแบบไหน? Duplicity (2009)
- Leapfrog.-หยุดเขา Duplicity (2009)
Then we cover each other till I can leapfrog back.และจากนั้นเราปกป้องกันและกัน จนกว่าฉันจะสามารถหาทางหนีได้ Betrayals (2011)
"Junior salesman leapfrogs to C.E.O.เซลล์แมนระดับล่างก้าวกระโดดไปเป็นซีอีโอ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
My favorite was the kids playing leapfrog.ตัวโปรดของผมคือ เด็กกำลังกระโดด 30 Days Without an Accident (2013)
We'll leapfrog through you once you're in position.เราจะผ่านทีมนายเมื่อนายประจำที่แล้ว Suicide Squad (2016)
Go, Smitty, we'll cover you. Leapfrog.ไป สมิที เราจะครอบคลุมคุณ เกมเสือข้ามห้วย Hacksaw Ridge (2016)
Unless you help me leapfrog the system, it won't work.Du musst mir beim Leapfrog-Verfahren helfen. Reprisal (2006)
- Leapfrog.- Leapfrog. Reprisal (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAPFROG L IY1 P F R AO2 G
LEAPFROGGED L IY1 P F R AO2 G D
LEAPFROGGING L IY1 P F R AO2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leapfrog (v) lˈiːpfrɒg (l ii1 p f r o g)
leapfrogs (v) lˈiːpfrɒgz (l ii1 p f r o g z)
leapfrogged (v) lˈiːpfrɒgd (l ii1 p f r o g d)
leapfrogging (v) lˈiːpfrɒgɪŋ (l ii1 p f r o g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bockspringen {n}leapfrog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛙跳;蛙跳び[かえるとび, kaerutobi] (n) (game of) leapfrog [Add to Longdo]
馬跳び;馬跳[うまとび, umatobi] (n,vs) (game of) leapfrog; leapfrogging [Add to Longdo]
飛躍[ひやく, hiyaku] (n,vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leapfrog
   n 1: advancing as if in the child's game, by leaping over
      obstacles or competitors; "the company still believes the
      chip is a leapfrog in integration and will pay huge
      dividends"
   2: a game in which one child bends down and another leaps over
   v 1: jump across; "He leapfrogged his classmates"
   2: progress by large jumps instead of small increments

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top