ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enchilada*

EH0 N CH IH0 L AA1 D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enchilada, -enchilada-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchilada(n) ขนมปังกลมของเม็กซิโกที่สอดไส้เนื้อและผัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shirt, pants, underwear, the whole enchilada.เสื้อเชิ้ต กางเกง ชุดชั้นใน ทุกอย่างที่คุณสวม Hollow Man II (2006)
SORRY I'M LATE, MAMA. I'LL GET THE ENCHILADAS STARTED.โทษที ที่ฉันมาสาย ฉันจะเริ่มทำเอ็นซีลาต้าซะที Family/Affair (2007)
GET DANIEL TO MAKE YOU ENCHILADAS!ให้แดเนี่ยลทำเนนชิลลาดาสให้สิ Family/Affair (2007)
Sam, your first enchilada of freedom awaits underneath one of those hoods.แซม รสชาดแรกของความอิสระ รถจอดอยู่ในเต็นท์โน่นแล้ว Transformers (2007)
His main enchilada. This is the brain of the system.อุปกรณ์หลักๆ ของเขา นี่คือสมองของระบบเลยล่ะ It Might Get Loud (2008)
I'm not talking enchiladas, blintzes, macaroni and cheese.ยังไม่รวมพาสต้า พาย แพนเค๊ก มักกะโรนี หรือชีส Duplicity (2009)
Control the whole power enchilada, but, no, these companies wouldn't get you there in emerging markets.เว้นแต่ว่าคุณจะเล่นอยู่ทั้งสองฝั่ง การกุมอำนาจทั้งหมด มีผลอย่างมาก. . Limitless (2011)
Roll it, it's an enchilada.ม้วนคือเอ็นชิญาด้า One Day (2011)
I think that if we didn't take its belt and all its pens away each year that, yeah, the whole enchilada would have offed itself already.ฉันคิดว่า ถ้าเราไม่เอามันมาคาดไว้กับตัว แล้วล้อมคอกไอ้เรื่องพวกนั้นไปไกลๆ สักปี นั่น ใช่ เราคงจะเหมือนไส้เนื้อ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Enchilada! I want an enchilada.Tequila y enchilada. The Left Handed Gun (1958)
- I want an enchilada.- Tequila y enchilada. The Left Handed Gun (1958)
~ To cook up a fine enchilada ~~ To cook up a fine enchilada ~ Let's Make Love (1960)
Chicken enchiladas, carne asada and Spanish rice.Hühnchen-Enchiladas, Rinderbraten und spanischer Reis. The Magnificent Seven (1960)
Yorkshire pudding and matzo balls.Enchiladas, Yorkshire-Pudding und Matzebällchen. The Pizza Parlor (1966)
We have tacos, enchiladas, chili rellenos, cheeseburgers... bonus burgers, hot dogs, potato chips, barbeque chips.Wir haben Tacos, Enchiladas, Chili rellenos, Cheeseburger, Bonus-Burger, Hotdogs, Kartoffelchips, Barbecue-Chips. Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
- An enchilada?- Enchilada? Rollercoaster (1977)
Hold it right there, Officer. Don't slice those enchiladas.Halt, nicht die Enchiladas essen! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Have an enchilada.Iss eine Enchilada. Friday the 13th: A New Beginning (1985)
- It's them damn enchiladas.- Die verdammten Enchiladas. Friday the 13th: A New Beginning (1985)
The enchilada verse would be good here.Die Enchilada-Strophe würde hier gut passen. U2: Outside It's America (1987)
Enchilada.Enchilada. U2: Outside It's America (1987)
She's my enchilada She's my chilli con carneSie ist meine Enchilada Sie ist mein Chili con carne U2: Outside It's America (1987)
You can't just exchange tacos for enchiladas!Einfach Tacos gegen Enchiladas tauschen! Like Water for Chocolate (1992)
I want the whole enchilada.Ich will die ganze Enchilada. My Dinner with Anthrax (1992)
- He is. Maybe Mexican. Chicken enchiladas.- Oder Mexikanisch, Enchiladas. Honeymoon in Metropolis (1993)
Look here, Cookie. I could make catfish enchiladas tomorrow.Ich mache morgen Catfish-Enchiladas. Cookie's Fortune (1999)
We're having catfish enchiladas.Es gibt Catfish-Enchiladas. Cookie's Fortune (1999)
If anybody's hungry I've got stuff at home for catfish enchiladas.Wenn jemand Hunger hat, ich kann Catfish-Enchiladas machen. Cookie's Fortune (1999)
Let's try... two enchiladas, one chimichanga... and no hot sauce.Versuchen wir... zwei Enchiladas, eine Chimichanga... und keine scharfe Sauce. Mystery Men (1999)
I'll go to Lucy's and get a cheese enchilada and a strawberry shake.Ich hole bei Lucy's ein Käse-Enchilada und einen Erdbeershake. Baby Boy (2001)
- Cheese enchiladas.- Käse-Enchiladas. Baby Boy (2001)
I'm trying to make an enchilada out of treebark.Ich hab versucht, aus Baumrinde Enchiladas zu machen. There's No Place Like Plrtz Glrb (2001)
Bark enchiladas.Baumrinden-Enchiladas. There's No Place Like Plrtz Glrb (2001)
You wake up going, "Gotta get me some enchiladas for the cholita."Schreist du manchmal: "Arriba. Ich brauche Enchiladas für die Cholita. " Blood Work (2002)
Smells like onion enchilada!Es riecht nach Enchiladas mit Zwiebeln. K-9: P.I. (2002)
- You'd love my enchiladas.- Sie würden meine Enchiladas lieben. Silent Enemy (2002)
Enchiladas?Enchiladas? Silent Enemy (2002)
Finish your enchilada.Beenden Sie Ihre Enchilada. The One Where Rachel Is Late (2002)
Can you thermidor other foods... fish thermidor, Spam thermidor, enchiladas thermidor?- Nein. Hey, kann man eigentlich alles so zubereiten? Fisch-Thermidor, Dosenfleisch- oder Enchiladas-Thermidor? Die, Jerk (2003)
Leek papaya patties and zucchini enchiladas.Lauch-Papaya-Pasteten und Zucchini-Enchiladas. Great Sexpectations (2003)
Enchiladas, baby.Enchiladas, Baby? The Domino Effect (2003)
Then again, no one had ever made her enchiladas before.Aber es hatte ihr auch noch nie jemand Enchiladas gemacht. The Domino Effect (2003)
Enchilada.Enchilada. The One Where the Stripper Cries (2004)
I bake you some enchiladas you like.Ich haben Ihnen Enchiladas gemacht. The Test Dream (2004)
Enchiladas.Enchiladas. The Test Dream (2004)
That Guatemalan, she forgets her English whenever it suits her and then she shows up whenever she feels like with the enchiladas.Diese Guatemaltekin vergisst ihre Grammatik, wenn's ihr passt, und dann bringt sie immer diese Scheiß-Enchiladas mit. The Test Dream (2004)
After, like, a huge enchilada.Ich brauche keins. Nach 'ner großen Enchilada. Euphoria: Part 1 (2006)
Whole enchilada, everything.Das ganze Enchilada, einfach alles. Waiting for Dogot (2007)
Sam, your first enchilada of freedom awaits underneath one of those hoods.Sam, dein erster Freiheitsenchilada wartet unter einer dieser Hauben. Transformers (2007)
- Enchiladas tonight.- Heute gibt's Enchiladas. Remember When (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHILADA EH0 N CH IH0 L AA1 D AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンチラーダ[enchira-da] (n) enchilada (spa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enchilada
      n 1: tortilla with meat filling baked in tomato sauce seasoned
           with chili

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top