ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*attendants*

AH0 T EH1 N D AH0 N T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attendants, -attendants-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Birth Attendants, Traditionalหมอตำแย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a tiny breath, will break the spell and the attendants will see youแม้หายใจเพียงเล็กน้อย จะทำลายมนตรา และพวกนั้น จะเห็นเจ้า Spirited Away (2001)
- of your Fresh Air magazine. - Flight attendants, please be seated.ได้ในนิตยสารเฟรชแอร์ค่ะ \ เตรียมประจำที่ได้ Red Eye (2005)
We're number one for departure. Flight attendants, secure the cabin.เราออกเป็นลำแรก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องโดยสารด้วย Red Eye (2005)
Flight attendants, secure the cabin for arrival in Miami.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในการลงจอดด้วย Red Eye (2005)
Flight attendants, please be seated.เจ้าหน้าที่เข้าประจำที่ Red Eye (2005)
Flight attendants.บาร์เหล้า พนักงานต้อนรับ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Parking lot attendants confirmed your alibi.ที่จอดรถมีผู้เข้าร่วมประจำชุมมามาก เขายืนยันข้อแก้ต่างของคุณ American Duos (2007)
Flight attendants said they'd look after herผู้ดูแลเที่ยวบินบอกว่าจะช่วยดูแลเธอ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I need immediate ER attendants.เปิดทาง Mayhem (2008)
And can you please remind the attendants not to seat me behind caroline kennedy?ช่วยบอกพนักงานต้อนรับด้วยนะ ว่าอย่าให้ฉันนั่งหลัง Caroline Kennedy Seder Anything (2009)
Well, it's a good thing the flight attendantsก็ เป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่พนักงานบนเครื่อง Reversals of Fortune (2009)
Flight attendants...ทางพนักงานต้อนรับ... 137 Sekunden (2009)
Them home attendants be working for, like, six days a week.งานดูแลคนชรานั่น ต้องทำ 6 วันเต็ม Precious (2009)
If you need anything at all, just raise your hand, and one of our attendants will assist you.ถ้าคุณต้องการอะไร เพียงแค่ยกมือ แล้วจะมีคนของเรามาดูแลคุณ When in Rome (2010)
Absent slaves or attendants?ปราศจากทาสหรือผู้ต้อนรับ ? Whore (2010)
Why? Because I just found out in the best possible way, flight attendants have a serious thing for cops.เพราะฉันเจอแอร์สาว ที่ติดใจตำรวจ Broad Daylight (2010)
Flight attendants. - So what did you even do with those two girls?อ๋อ แอร์สาว Broad Daylight (2010)
I hope I'm making myself clear, because flight attendants...นั่นล่ะ ที่นายจะพลาด Broad Daylight (2010)
If she's cast off, then her attendants are too!ถ้าหากนางถูกกำจัดคนรับใช้ของนาง ก็ต้องโดนไปด้วย Dong Yi (2010)
I have to select my attendants?ข้าต้องเลือกคนที่จะมาทำงานให้ข้าหรือ Dong Yi (2010)
You will need your own attendants.ท่านจึงต้องมีคนรับใช้ประจำตัวของท่านเอง Dong Yi (2010)
Since these attendants will always be with you, it's best to select those you are already familiar with.เนื่องจากคนรับใช้เหล่านั้นจะต้องอยู่ กับท่านตลอดไป จะเป็นการดีที่สุดหากท่านเลือก คนที่ท่านคุณเคยอยู่แล้ว Dong Yi (2010)
That means she'll be given her own attendants!นั่นหมายความว่านางต้องมีคนรับใช้ ประจำตัวละซิ Dong Yi (2010)
Why not? Attendants advance along with their mistress!ทำไมจะไม่อิจฉาล่ะ ก็คนรับใช้จะก้าวหน้าไปตามพระสนมน่ะสิ Dong Yi (2010)
Then it'll be the end for her attendants too!นั่นก็จะเป็นจุดจบของผู้รับใช้ของนางเหมือนกัน Dong Yi (2010)
There may be some issues with assigning your attendants, My Lady.เกิดมีปัญหาในการส่ง คนมารับใช้ท่านค่ะ นายหญิง Dong Yi (2010)
- So a few of her attendants have gotten sick?- ดังนั้น มีเด็กของนางสองสามคน ป่วยอย่างนั้นหรือ Dong Yi (2010)
A few of her attendants have fallen sick and that seems to have caused a problem.คนรับใช้ของนางล้มป่วยไป 2-3 คน แล้วก็อาจจะเป็นปัญหาด้วย Dong Yi (2010)
In any case, Dong Yi must be troubled if her attendants have fallen sick.ยังไงก็ตาม ดงยีคงจะเดือดร้อน ถ้าคนรับใช้ของนางป่วย Dong Yi (2010)
They are my attendants. How can I not be at their side?พวกเขาเป็นคนของข้า ข้าจะไม่อยู่ข้าง ๆ เขาได้ยังไง Dong Yi (2010)
I heard the Prince's attendants have collapsed!ข้าได้ยินว่าคนที่ดูแลองค์ชายล้มป่วย Dong Yi (2010)
They say she did it to her own attendants first to avoid suspicion, but her target is the Crown Prince!เขาพูดกันว่านางทำกับคนของตัวเองก่อน เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย แต่เป้าหมายอยู่ที่องค์รัชทายาท Dong Yi (2010)
My attendants do not use the same well as those from the East Palace.คนของข้าไม่ได้ใช้น้ำบ่อเดียว กับพวกที่วังตะวันออก Dong Yi (2010)
Please release my attendants that were taken in by the Tribunal for questioning.ได้โปรดปล่อยนางกำนัลของหม่อมฉันที่ถูกกรมอาญา จับตัวไปสอบสวนด้วยเพคะ Dong Yi (2010)
My attendants did no such thing.คนของหม่อมฉันไม่ได้ทำเรื่องอย่างนั้น Dong Yi (2010)
So you defend your attendants...อย่างนั้นเจ้าแก้ต่างให้คนของเจ้า Dong Yi (2010)
If I do so, will you release my attendants?ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ขอให้ทรงปล่อยคนของหม่อมฉันด้วยเพคะ Dong Yi (2010)
Intel agencies used to use flight attendants as spies, didn't they?หน่วยข่าวกรองเคยใช้พวกแอร์ เป็นสายลับใช่ไหม? Til Death Do Us Part (2012)
Flight attendants, prepare for landing.พนักงานต้อนรับโปรดเตรียมพร้อมเพื่อการลงจอดครับ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
- to be called flight attendants. - I knew that.พนักงานบนเครื่องบินมากกว่านะ Kalele (2012)
We work together as flight attendants.เราทำงานด้วยกันที่สายการบิน Kalele (2012)
Bloody Mary-fueled panic attack at 30,000 feet, which resulted in the hospitalization of three flight attendants.สำหรับคนที่พูมากที่สุดในแคมป์ไบเบิล และนี่คือคุณ โจ โจ ฉันขับเขามาได้หกปีแล้ว จนกระทั่งเขาทำลายเยื่อพรมจารีของฉัน Glease (2012)
I think he might be hiring valet attendants.ฉันคิดว่าเขาอาจจะจ้างพนักงานนำรถไปจอดนะ The Huntress Returns (2013)
Choose your attendants.เลือกผู้ติดตามของเธอเอง Remember Me (2015)
Just a few minutes gone by, but the game Is already falling into a familiar pattern, giving the Fight Attendants an 18-to-6 lead.Schon nach ein paar Minuten verläuft die Partie nach dem gewohnten Muster: Die "Fight Attendants" führen 18:6. Whip It (2009)
Time to show these Fight Attendants a few tricks of our own.Zeigt diesen "Fight Attendants" ein paar Tricks. Whip It (2009)
Fight Attendants are about to take on the sky. Whoa!So, die "Fight Attendants" heben ab und... Whip It (2009)
Fight Attendants, 22, Hurl Scouts, 6.Damit steht es 22:6 für die "Fight Attendants". Whip It (2009)
Fight Attendants, this Is your captain speaking. It's gonna be a long, bumpy ride back to Loserville. So if you have your..."Fight Attendants", das wird ein langer Flug nach Loserville. Whip It (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendantsIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
attendantsJust where have you been loitering around without your attendants?
attendantsLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
attendantsThe plan was supported by practically all the attendants.
attendantsThe word meant "attendants."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดสอยห้อยตาม(n) entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
ดาวล้อมเดือน(n) moon in the interstellar, See also: having many attendants, Example: เธอเป็นดาวล้อมเดือนเมื่อก้าวเข้ามาในงานเลี้ยง, Thai Definition: มีบริวารแวดล้อมมาก, Notes: (สำนวน)
นักสนม(n) female attendants in royal palace, See also: lady of the court, lady of the harem, Count Unit: นาง, Thai Definition: หญิงคนใช้ในพระราชวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จางวาง[jāngwāng] (n) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household
ท้าว[thāo] (n) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENDANTS AH0 T EH1 N D AH0 N T S
ATTENDANTS' AH0 T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attendants (n) ˈətˈɛndənts (@1 t e1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四大天王[sì dà tiān wáng, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ, ] the four heavenly kings (Sanskrit vajra); the four guardians or warrior attendants of Buddha [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufseher {m}; Wächter {m} | Aufseher {pl}; Wächter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Begleiter {m} | Begleiter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Wärter {m} | Wärter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners [Add to Longdo]
供勢[ともぜい, tomozei] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
供揃い[ともぞろい, tomozoroi] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
祭服[さいふく, saifuku] (n) vestments worn by priests and attendants during a festival [Add to Longdo]
釈迦三尊[しゃかさんぞん, shakasanzon] (n) (obsc) image of Gautama Buddha flanked by two attendants [Add to Longdo]
男衆[おとこしゅう, otokoshuu] (n) men; manservant; male attendants to an actor [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her [Add to Longdo]
奴頭[やっこあたま, yakkoatama] (n) (See 奴・やっこ) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top