ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*釒*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -釒-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鏡, jìng, ㄐㄧㄥˋ] mirror, glass; lens, glasses
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4994
[針, zhēn, ㄓㄣ] needle, pin, tack; acupuncture
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 pin 十, Rank: 5442
[錢, qián, ㄑㄧㄢˊ] money, currency, coins
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 5503
[錯, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Gold 釒 that once was 昔 but is lost, Rank: 6483
[鎮, zhèn, ㄓㄣˋ] calm, composed; to control, to suppress
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6548
[鉀, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] potassium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6840
[銀, yín, ㄧㄣˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6881
[錄, lù, ㄌㄨˋ] to copy, to record, to write down
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  彔 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 brush 彔 used to record stories, Rank: 6920
[鐘, zhōng, ㄓㄨㄥ] clock; bell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6921
[鍋, guō, ㄍㄨㄛ] cooking-pot, saucepan
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6963
[鑑, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  監 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6989
[鈦, tài, ㄊㄞˋ] titanium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  太 [tài, ㄊㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7044
[鉤, gōu, ㄍㄡ] hook, barb, sickle; to hook, to link
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 句; 句 also provides the pronunciation, Rank: 7112
[鍵, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7136
[銳, ruì, ㄖㄨㄟˋ] sharp, pointed; keen, acute
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  兌 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7198
[釘, dīng, ㄉㄧㄥ] nail, spike
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 nail 丁; 丁 also provides the pronunciation, Rank: 7371
[鋼, gāng, ㄍㄤ] steel; hard, strong, tough
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  岡 [gāng, ㄍㄤ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7394
[鉅, jù, ㄐㄩˋ] steel, iron; great
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  巨 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7476
[銷, xiāo, ㄒㄧㄠ] to fuse, to melt; to market, to sell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7489
[鉄, zhí, ㄓˊ] iron; strong, solid, firm
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7519
[鈍, dùn, ㄉㄨㄣˋ] blunt, obtuse; dull, flat; dim-witted
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7649
[錫, xī, ㄒㄧ] tin; to bestow, to confer
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7650
[鈾, yóu, ㄧㄡˊ] uranium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7689
[鈿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hairpin; gold-inlaid item; filigree
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] gold, Rank: 7690
[鍊, liàn, ㄌㄧㄢˋ] smelt metals, forge; refine
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7691
[鈣, gài, ㄍㄞˋ] calcium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丐 [gài, ㄍㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7889
[鍛, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to temper, to refine; to forge metal
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7892
[鐵, tiě, ㄊㄧㄝˇ] iron; strong, solid, firm
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]    十 [shí, ㄕˊ]  戜 [dié, ㄉㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7894
[鋸, jù, ㄐㄩˋ] a saw; to saw, to amputate
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8099
[鎖, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] lock, padlock; chains, shackles
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]      貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8186
[録, lù, ㄌㄨˋ] to copy
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To carve 釒 a record 录; 录 also provides the pronunciation, Rank: 8426
[鑣, biāo, ㄅㄧㄠ] bit, bridle; to ride
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  麃 [páo, ㄆㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A metal bit 釒 used to saddle 麃 a horse, Rank: 8502
[鑷, niè, ㄋㄧㄝˋ] tweezers, forceps, pliers; to nip, to pluck
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  聶 [niè, ㄋㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8503
[銑, xǐ, ㄒㄧˇ] mill
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  先 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8547
[鏢, biāo, ㄅㄧㄠ] spear, harpoon, dart; to escort
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8578
[鑄, zhù, ㄓㄨˋ] to melt, to cast; to mint, to coin
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8580
[鑽, zuān, ㄗㄨㄢ] diamond; to bore, to drill, to pierce
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  贊 [zàn, ㄗㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8581
[釣, diào, ㄉㄧㄠˋ] fishhook; to fish, to lure
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 勺; 勺 also provides the pronunciation, Rank: 8685
[鈉, nà, ㄋㄚˋ] sodium, natrium; to sharpen wood
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8686
[鈴, líng, ㄌㄧㄥˊ] small bell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] bell, Rank: 8687
[鈺, yù, ㄩˋ] rare treasure
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] A treasure of gold 釒 and jade 玉; 玉 also provides the pronunciation, Rank: 8688
[銘, míng, ㄇㄧㄥˊ] to engrave, to inscribe
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  名 [míng, ㄇㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] To carve 釒 one's name 名; 名 also provides the pronunciation, Rank: 8691
[鋤, chú, ㄔㄨˊ] hoe; to eradicate, to weed out
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  助 [zhù, ㄓㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 tool 助; 助 also provides the pronunciation, Rank: 8692
[錨, máo, ㄇㄠˊ] anchor
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8697
[鑢, lǜ, ㄌㄩˋ] file, rasp; to file, to polish
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  慮 [, ㄌㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8766
[鋅, xīn, ㄒㄧㄣ] zinc
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8778
[鎔, róng, ㄖㄨㄥˊ] mold; to fuse, to melt, to smelt
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  容 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A mold that holds 容 hot metal 釒; 容 also provides the pronunciation, Rank: 8785
[鑊, huò, ㄏㄨㄛˋ] cauldron, large iron pot
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  蒦 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 9313
[釦, kòu, ㄎㄡˋ] button; buckle, clasp; to engrave
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 9376
[鈕, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 9377

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top