ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วิ่งหนี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วิ่งหนี, -วิ่งหนี-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเจิดกระเจิงก. แตกหนีไปคนละทิศละทาง เช่น กองทัพข้าศึกถูกตีแตกกระเจิดกระเจิงไป, แตกหมู่เพ่นพ่านไป เช่น ฝูงวัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไป, บางทีใช้ว่า กระเจอะกระเจิง.
โกยวิ่งหนีไปโดยเร็ว.
มอญซ่อนผ้าน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง โดยผู้เล่นนั่งล้อมวง ผู้ซ่อนผ้าจะถือผ้าซึ่งมักฟั่นให้เป็นเกลียวเดินวนอยู่นอกวง เมื่อเห็นผู้ใดเผลอก็ทิ้งผ้านั้นไว้ข้างหลังและทำเสมือนว่ายังไม่ได้ทิ้งผ้า แล้วเดินวนอีก ๑ รอบ ถ้าผู้ที่มีผ้าวางอยู่ข้างหลังยังไม่รู้สึกตัว ก็หยิบผ้านั้นขึ้นมาตี ผู้ถูกตีจะต้องลุกขึ้นวิ่งหนีไป ๑ รอบ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม ผู้ซ่อนผ้าก็จะเดินวนต่อไปหาทางทิ้งผ้าให้ผู้อื่นใหม่ แต่ถ้าผู้นั้นรู้ตัวก่อน ก็จะหยิบผ้าลุกขึ้นไล่ตีผู้ซ่อนผ้าให้วิ่งไป ๑ รอบ ผู้ซ่อนผ้าก็จะมานั่งแทนที่ ผู้ที่ไล่ตีนั้นก็จะเป็นผู้ซ่อนผ้าต่อไป.
ลนลานว. อาการที่กลัว ตกใจ หรือรีบร้อนเป็นต้นจนทำอะไรไม่ถูก เช่น ไฟไหม้ข้างบ้านเขาวิ่งหนีไฟลนลานเลยไม่ได้หยิบอะไรมา.
ล้มลุกคลุกคลานก. หกล้มหกลุก เช่น ฝนตกหนักถนนเป็นโคลน เขาต้องวิ่งหนีฝนล้มลุกคลุกคลานไปตลอดทาง สะดุดตอไม้ล้มลุกคลุกคลาน, โดยปริยายหมายความว่า ซวดเซ, ไม่มั่นคง, ตั้งตัวไม่ติด, เช่น ชีวิตของเขาต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา เขาล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีกว่าจะตั้งตัวได้.
วิ่งราวก. แย่งเอาสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป เช่น วิ่งราวกระเป๋าถือ.
สุดแรงเกิดว. สุดกำลัง, เต็มแรงที่มีอยู่, เช่น เขาตกใจ วิ่งหนีสุดแรงเกิด.
หน้าตาตื่น, หน้าตื่นว. มีสีหน้าตื่นเต้นตกใจเป็นต้น เช่น เขาวิ่งหนีไฟหน้าตาตื่นมา.
ใหญ่น้อยว. บรรดา, ทั้งหลาย, เช่น สัตว์ใหญ่น้อยวิ่งหนีไฟป่า.
ไหว ๆว. อาการที่เคลื่อนไหวหรือพลิ้วไปมา เช่น ปลาแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหว ๆ ลมพัดธงสะบัดอยู่ไหว ๆ, อาการที่เคลื่อนไหวอย่างเห็นไม่ชัด เช่น เห็นคนร้ายวิ่งหนีเข้าไปในพงหญ้าอยู่ไหว ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runaway Industryอุตสาหกรรมวิ่งหนี, Example: อุตสาหกรรมซึ่งย้ายจากถิ่นที่ตั้งเดิมในประเทศ หนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อหาประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าแรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ แรงงานจำนวนมากจากประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าจ้างแรงงานสูง จึงมักจะนิยมย้ายถิ่นมาสร้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความหมายเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม (ดู Industrial Migration) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't run away.อย่าวิ่งหนีไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Run away, hide!วิ่งหนีไปซ่อน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't run away.กรุณาอย่าวิ่งหนีไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When he was nine years old, he ran away from a fight.เมื่อเขาอายุเก้าขวบเขาวิ่งหนีออกมาจากการต่อสู้ 12 Angry Men (1957)
The moon runs away.ดวงจันทร์วิ่งหนีไป The Old Man and the Sea (1958)
- I don't like running away.ฉันไม่ เรก ด้วยทั้งหมดนี้วิ่งหนี Help! (1965)
She said: "Don't run awayเธอบอกว่า: "ไม่วิ่งหนี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She got scared and she ran away.หล่อนลัวเลยวิ่งหนีไป. Suspiria (1977)
A twisto bikey, scoot jockey.คนบ้าวิ่งรถจ็อคกี้วิ่งหนี Mad Max (1979)
- Scoot jockeys?จ๊อกกี้วิ่งหนี? Mad Max (1979)
Those boys skipped out of here owing me a lot of money for beer.พวกเขาวิ่งหนีผมและติดหนี้เงินค่าเบียร์ The Blues Brothers (1980)
What are you running from!พวกเจ้าวิ่งหนีอะไรกัน! Return of the Condor Heroes (1983)
- Run!- วิ่งหนี! Labyrinth (1986)
He ran away!เขาวิ่งหนีไปแล้ว Akira (1988)
- Why did you run away?- ทำไมคุณไม่วิ่งหนีไป? The Russia House (1990)
Jesus Christ, your Aunt Clara wouldn't like you running off by yourself.ให้ตายสิ ป้าคลาร่าคงไม่อยาก ให้นายวิ่งหนีไปคนเดียวแน่ ๆ Of Mice and Men (1992)
Roughy ran away. It wasn't just Graham's fault. It was my idea too.roughy วิ่งหนีไป มันไม่ใช่แค่ ความผิดพลาดของเกรแฮม มันเป็นความคิดของฉันมากเกินไป Dante's Peak (1997)
He never should've run off and hurt you all like that.เขาไม่ควรได้วิ่งหนี และทำร้ายคุณทั้งหมดเช่นเดียวกับที่ Dante's Peak (1997)
Then she won't make a fuss when the wolves eat her.หล่อนอาจจะวิ่งหนีหมาป่ามา Snow White: A Tale of Terror (1997)
Put your finder up here against these words so the letters can't run off on youดูนี่ เอานิ้วชี้ไปที่ตัวหนังสือตรงนี้ ตัวหนังสือจะได้ไม่วิ่งหนี The Legend of 1900 (1998)
See, she's running off.หล่อนวิ่งหนีไปแล้ว Pola X (1999)
She ran off when she saw us?หล่อนวิ่งหนีไปตอนเจอเรา? Pola X (1999)
I would have captured him myself, but he ran like a coward.ข้าคงจะจับมันได้ด้วยตัวเอง ถ้ามันไม่วิ่งหนีหางจุกตูดไปเสียก่อน The Scorpion King (2002)
Why are you running away?ทำไมวิ่งหนีแม่ล่ะ Yomigaeri (2002)
I don't know if it was because I'd just been chased by the police... or because I was already in love with my new friends.ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะ เพิ่งวิ่งหนีตำรวจมา หรือเป็นเพราะผมได้หลงรัก เพื่อนใหม่เข้าซะแล้ว The Dreamers (2003)
Ran!วิ่งหนี Latter Days (2003)
I imagine him getting run over, and his two legs break.ลูกอยากวิ่งหนีไปจากเค้า แล้วหักขาทั้งสองเค้าซะ My Tutor Friend (2003)
'Are you some kid to run away? '"เธอก็แค่เด็กที่คอยแต่วิ่งหนี" My Tutor Friend (2003)
No, No, you're not.ไม่ เธอจะวิ่งหนีไม่ได้นะ The O.C. (2003)
Brokers don't stay away from copper because it violates their religious beliefs or your environmental policies.โบรเกอร์ไม่วิ่งหนีทองแดง เพราะมันฝืนความเชื่อทางศาสนา หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมหรอก The Corporation (2003)
It's okay, honey. They're slow. We can run around them.มันจะโอเค พวกมันช้า เราสามารถวิ่งหนีมันทัน Resident Evil: Apocalypse (2004)
Huh? You run away and act like a child?คุณเอาแต่วิ่งหนี แล้วทำตัวเหมือนเด็กแบบนี้รึ? Wicker Park (2004)
I was late for a class,ตอนนั้นมันสาย ต้องเข้าคลาสแล้ว อีกอย่าง ฉันเป็นพวกชอบวิ่งหนีเอาดื้อๆ Wicker Park (2004)
Why do they always run? Arrest him.ทำไมตัวโกงชอบวิ่งหนีนะ จับตัวมาซิ! Around the World in 80 Days (2004)
You bugs better run, before I bite your heads off.แมลงทั้งหลายวิ่งหนีไปซะ ไม่งั้นฉันตะตัดหัวพวกแกทิ้ง Howl's Moving Castle (2004)
How unlike you, Howl, not running away anymore.ไม่เหมือนฮาล์วที่ฉันรู้จักเลย ไม่วิ่งหนีอย่างนั้นเหรอ Howl's Moving Castle (2004)
Well, did you see the part where I run away?ดี แล้วแกเห็นส่วนที่ ที่ฉันจะวิ่งหนีไหม? A Cinderella Story (2004)
Drop Mo Phat at a Starbucks in Toluca Lake, that nigger will run like a rabbit soon as somebody say "decaf latte."ปล่อนหมอนั่นไว้ที่ สตาร์บัคส์ ใน โทลูคา เลค มันคงวิ่งหนีเป็นกระตาย ทันที่ที่มีคนพูดว่า "ดีคาฟ ลาเต้" Crash (2004)
You're running.แกวิ่งหนี Saw (2004)
I'm tired of running.ฉันเบื่อวิ่งหนีแล้ว Uno (2004)
-Not one that runs away.- เอาที่ไม่วิ่งหนีกลางคันน่ะ Uno (2004)
You're running scared because we had you.แกวิ่งหนี แกกลัว ก็เพราะว่าฉันจะจับแก Saw (2004)
The mountain will still be thereภูเขามันไม่วิ่งหนีเราไปไหนหรอก Spygirl (2004)
So when you see this, you can't yell or make any noise or run anywhere.เพราะงั้น อย่าร้อง อย่าส่งเสียง อย่าวิ่งหนี Primer (2004)
Look at him running off!ดูสิ เขาวิ่งหนีไปแล้ว My Little Bride (2004)
Why did you run away?คุณวิ่งหนีฉันทำไม? Windstruck (2004)
Don't get smart with me and runอย่ามาทำเก่งใส่ฉัน แล้วก็วิ่งหนีไป The Guy Was Cool (2004)
Your sis ran away while I got beat In a cab, no less.พี่เธอวิ่งหนีขึ้นแท็กซี่ไปตอนที่ฉันถูกซ้อมน่ะสิ Romance of Their Own (2004)
Say Freeze, and you stop. Say Melt, and you run.ถ้าพูดว่าหยุด ทุกคนก็ต้องหยุด ถ้าพูดว่าปล่อย ทุกคนต้องวิ่งหนี Love So Divine (2004)
While the tiger was eating it she ran her heart out.ในขณะที่เสือกำลังกินเค๊กอย่างตะกละนั้น เธอก็รีบวิ่งหนีไปทันที Love So Divine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิ่งหนี[wing nī] (v, exp) EN: run quickly  FR: prendre la fuite
วิ่งหนี[wing nī] (v, exp) EN: run away ; flee ; fly  FR: s'enfuir en courant ; s'enfuir à toutes jambes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolt(vi) วิ่งหนี, Syn. scarper
beat it(phrv) วิ่งหนีไป, See also: วิ่งหนี
cheese it(phrv) วิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนีไป คำไม่เป็นทางการ
do a bunk(idm) วิ่งหนีไป (คำสแลง), See also: หนีรอดไป
go away(phrv) วิ่งหนีไป, See also: หนีไป, Syn. abscond with
hurry away(phrv) รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry off
hurry off(phrv) รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry away
leg it(phrv) รีบวิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ)
leg(vi) เดินหรือวิ่งหนี, Syn. walk/run to escape
run(vi) วิ่งหนี, See also: หนี, Syn. escape, leave
run away(phrv) หนี, See also: วิ่งหนี, Syn. abscond, escape
run away(phrv) หนี, See also: วิ่งหนี, Syn. abscond, escape
runaway(n) ผู้หลบหนี, See also: คนหลบหนี, คนที่วิ่งหนี, ผู้วิ่งหนี, Syn. escapee, deserter, refugee
runaway(adj) ซึ่งวิ่งหนีไป, See also: ซึ่งหลบหนีไป, ซึ่งเตลิดไป, Syn. escaped, fugitive
run away(phrv) วิ่งหนี, See also: วิ่งหลบไป, Syn. run off
run away from(phrv) วิ่งหนีจาก, See also: วิ่งหนี
run for it(phrv) วิ่งหนี, Syn. swim for
run off(phrv) วิ่งหนี, See also: วิ่งออกไป, Syn. run away
skedaddle(n) รีบวิ่งหนี
start off(phrv) วิ่งหนี, Syn. start away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(vt) กรอง,ร่อน,เผ่น,วิ่งหนี,เขมือบ
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top