ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยึดอำนาจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยึดอำนาจ, -ยึดอำนาจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดอำนาจ(v) seize the power, Example: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501, Thai Definition: ใช้กำลังและยุทธวิธีถือเอาอำนาจ
การยึดอำนาจ(n) seizing power, See also: taking over power, Example: การยึดอำนาจของผู้ก่อการร้ายสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยึดอำนาจก. ใช้กำลังเข้าแย่งอำนาจในการบริหารบ้านเมือง, โดยปริยายใช้ในความคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตอนนี้ลูกยึดอำนาจในบ้านหมดแล้ว.
กบฏเป็นฐานความผิดอาญา ที่เกี่ยวกับการล้มล้างรัฐธรรมนูญ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ และการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putschการพยายามยึดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juntaคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutinyการยึดอำนาจ [TU Subject Heading]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น Spies Like Us (1985)
You lure people here with an invitation from the King and then you strip them of all their powers.คุณล่อทุกคนมาที่นี่ด้วยคำเชิญของพระราชา และยึดอำนาจของพวกเขาไป Howl's Moving Castle (2004)
Jos jätän armeijan Guyn haltuun, - hän saa vallan sisarestani, - ja julistaa sodan muslimeille.ถ้าข้าปล่อยให้กีย์คุมกองทัพ, เขาจะยึดอำนาจ ผ่านพี่ของข้าและทำสงครามกับพวกมุสลิม. Kingdom of Heaven (2005)
He's taken over. Yeah?อามีน เขายึดอำนาจเหรอครับ? The Last King of Scotland (2006)
Someone's attempting a hostile takeover.มีคนตั้งตัวเป็นศัตรูเพื่อยึดอำนาจ VS. (2009)
I knew you would try to turn this into a campaign to take power.ข้ารู้ว่าเจ้าพยายามจะฉวยโอกาสนี่ เพื่อทำการยึดอำนาจ Liberty on Ryloth (2009)
What assurance can you give Senator Ta you will not try to assume power?ท่านรับประกันกับท่านวุฒิฯ ทาได้หรือไม่ว่า ท่านจะไม่พยายามที่จะยึดอำนาจ? Liberty on Ryloth (2009)
We take power at noon.เราจะยึดอำนาจเที่ยงนี้ Sherlock Holmes (2009)
This afternoon, ENCOM's board moved to seize control from Flynn's partner, Alan Bradley, vowing to return the company to profitability.บ่ายวันนี้ คณะผู้บริหารเอ็นคอม ยึดอำนาจจากหุ้นส่วนของฟลินน์ อลัน แบรดลีย์ ปฏิญาณจะฟื้นฟูบริษัทสู่ภาวะกำไร TRON: Legacy (2010)
It was a coup.มันยึดอำนาจ TRON: Legacy (2010)
We've sealed off Colonel Young and most of the military personnel.เรายึดอำนาจจากผู้การยังค์ และทหารทุกคน Divided (2010)
Whoever did this enjoys taking power away.คนๆนี้สนุกกับการยึดอำนาจ 25 to Life (2010)
If the Qing court is also weak, the revolutionaries could seize power.แต่ถ้าราชสำนักชิงอ่อนแออีก ฝ่ายปฏิวัติก็อาจยึดอำนาจได้ 1911 (2011)
Mr. Jordan is right.การยึดอำนาจไว้สำคัญที่สุด 1911 (2011)
It's time for me to take the power I deserve.มันถึงเวลาที่ผมจะยึดอำนาจที่ผมควรจะได้มา! Girl's Best Friend (2011)
Yeah, we could be experiencing a hostile technological takeover any day now.ใช่ เราอาจถูกจักรกลยึดอำนาจ เมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้ Taking Account (2011)
More like a hostile takeover.คิดซะว่าเป็นการผสมผสานละกัน เหมือนกับการยึดอำนาจมากกว่านะ Eye of the Beholder (2011)
He'll strike a crippling blow to the Republic.มันจะยึดอำนาจและเป่าสาธารณรัฐจนย่อยยับ Carnage of Krell (2011)
I now take from you your power!ข้าขอยึดอำนาจของเจ้า Thor (2011)
I have no intention of taking advice from a pretender to the throne.ฉันไม่ได้มาเพื่อมาฟังคำแนะนำ จากคนที่มายึดอำนาจประเทศชาติหรอกนะ Resident Evil: Damnation (2012)
You won't regret this unless I rise up against you.คุณจะไม่ผิดหวัง เว้นเสียแต่ผมลุกฮือยึดอำนาจคุณ Contemporary Impressionists (2012)
I'm not suggesting a coup here.ฉันไม่แนะนำให้มีการยึดอำนาจ Argentina (2012)
Militias took over, controlling the food supply, and stockpiling weapons.ทหารเข้ายึดอำนาจ ควบคุมเสบียงและกักตุนอาวุธ Sex and Drugs (2012)
In 24 hours, Conrad will be arraigned on murder charges, which will make Daniel's power grab that much easier to construct.ใน 24 ชั่วโมงนั่น คอนราดจะถูก นำตัวมาขึ้นศาลข้อหาฆาตกรรม ซึ่งจะทำให้การยึดอำนาจของแดเนียล เกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก Penance (2012)
Take his home, take his gold, take his power.ยึดบ้าน ยึดทอง ยึดอำนาจ The Rains of Castamere (2013)
Sue offered me a job to train to take over the Cheerios after she dies.ซูเสนองานให้ฉันฝึกสอน และ ยึดอำนาจพวกเชียริโอส์ หลังจากเธอตาย Diva (2013)
Your letter came with the last mail delivery before Lamb overthrew us.จดหมายครั้งสุดท้ายของคุณ มาพร้อมก่อนการยึดอำนาจของแลมบ์ Stonehearst Asylum (2014)
Overthrew you?- ยึดอำนาจพวกคุณ Stonehearst Asylum (2014)
Overthrew?ยึดอำนาจงั้นหรือ Stonehearst Asylum (2014)
Gally has taken control.แกลลี่ยึดอำนาจแล้ว The Maze Runner (2014)
He will be replaced.เค้าต้องถูกยึดอำนาจ The Interview (2014)
But only so Fish can take over from him.แต่ฟิชจะยึดอำนาจจากเขา Penguin's Umbrella (2014)
There's never been an armed occupation in history that wasn't overthrown by force.ไม่เคยมีกองกำลังยึดอำนาจใด ในประวัติศาสตร์ ที่ไม่ถูกโค่นอำนาจด้วยกำลัง Uprising (2015)
This is mutiny!ยึดอำนาจกันชัดๆ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
This is mutiny!ไอ้พวกยึดอำนาจ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
This is mutiny!ไอ้พวกยึดอำนาจ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I didn't mean to do a mutiny.ข้าไม่ได้คิดยึดอำนาจ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยึดอำนาจ[kān yeut amnāt] (n, exp) EN: seizing power  FR: prise de pouvoir [f]
ยึดอำนาจ[yeut amnāt] (v, exp) FR: prendre le pouvoir
ยึดอำนาจรัฐ[yeut amnāt rat] (v, exp) EN: wrest state power ; seize state power

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall(vi) แพ้, See also: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
trousers(เทรา'เซอซ) n. กางเกง,กางเกงขายาว. -wear the trousers (สตรี) ยึดอำนาจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陥落[かんらく, kanraku] ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ(แพ้)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top