ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นิรันดร์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นิรันดร์, -นิรันดร์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วนิรันดร์(adv) forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: ฮวงซุ้ยนั้นก็คือเรือนรังสำหรับพักผ่อนชั่วนิรันดร์, Thai Definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วนิจนิรันดร์(adv) forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: เธอจากลูกไปแล้วชั่วนิจนิรันดร์, Thai Definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิรันดร,นิรันดร์,นิรันตร-(-รันดอน, -รัน, -รันตะระ-) ว. ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป.
นิรันดร, นิรันดร์, นิรันตร-ดู นิร-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tautologyสัจนิรันดร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
"This one left them all behind.ซึ่งจะตราตรึงในใจพวกเขาชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
You survived the theater fire, but from the Eternal Fire-- that is, Eternal Fire-- no one can save you.ถึงคุณรอดมาจากไฟไหม้ ที่โรงหนังก็ตาม, แต่จากไฟนิรันดร์-- ใช่แล้ว, ไฟนิรันดร์-- ไม่มีใครช่วยคุณได้. Cinema Paradiso (1988)
Jessie, let us make this a symbol of our eternal love.เจสซี่ ขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมาย แทนความรักชั่วนิรันดร์ของเรานะ Mannequin: On the Move (1991)
Brilliant. Simply brilliant. Frozen forever.เยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมจริงๆ ถูกสาปชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
- Forever and ever and ever.- ตลอดไป ตลอดกาล ชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
- And ever.- ชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
...shall not die eternally.จะมิได้สิ้นชีพชั่วนิรันดร์ Wuthering Heights (1992)
It takes an eternity.มันใช้เวลานิรันดร์ In the Name of the Father (1993)
But I will grant these requests, on one condition.กินวิญญาณเจ้าในนรกชั่วนิรันดร์ แต่ข้าจะอนุมัติการขอของเจ้าโดยมีเงื่อนไข Rapa Nui (1994)
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์ Titanic (1997)
"Thanks Danny"ข้าจะพำนักในบ้านของพระองค์ชั่วนิรันดร์ The Legend of 1900 (1998)
Spend eternity with two right arms?อยู่ไปชั่วนิรันดร์กับแขนขวา 2 ข้าง The Legend of 1900 (1998)
Yours forever, Raoul.รักชั่วนิรันดร์ ราอูล The Man in the Iron Mask (1998)
Ifthat's all you think about you'll be end up plunged into eternal darkness.เธอจะตกอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์ Street Fighter Alpha (1999)
I thought love meant eternal bliss.ฉันเคยคิดว่า "รัก" คือความสุขนิรันดร์เสียอีก... Il Mare (2000)
The rules of hair care are simple and finite.กฎของการดูแลผมมันง่ายแล้วก็เป็นนิรันดร์ค่ะ Legally Blonde (2001)
You woll burm forever om the flames of etermal love!เจ้าจะหมกไหม้ตลอดกาล ด้วยเปลวไฟแห่งรักนิรันดร์ ! Millennium Actress (2001)
$ 100,000 and these records will disappear forever.ขอแค่ $100,000 เหรียญ แล้วทุกอย่างจะหายไปชั่วนิรันดร์ X-Ray (2001)
But the earth abideth forever.""แต่โลกนี้จะอยู่ชั่วนิรันดร์" The Time Machine (2002)
Nothing lasts forever, my king.ไม่มีอะไรอยู่ชั่วนิรันดร์ พระราชา The Scorpion King (2002)
"Her skeleton will lie in the Chamber forever."โครงกระดูกของเธอ จะอยู่ในห้องนี้ชั่วนิรันดร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And they lived happily ever after.และอยู่กันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์ The Notebook (2004)
But then she fell prey to a demon of greed, who slowly consumed her body and soul.แต่เธอกลับอ้อนวอนต่อปีศาจเพื่อรักษาความงามเอาไว้ให้นิรันดร์ Howl's Moving Castle (2004)
For thine is the kingdom, the power and the glory.เพราะพระองค์คืออาณาจักร พลังและความยิ่งใหญ่ - ตราบชั่วนิรันดร์กาล เอเมน I Heart Huckabees (2004)
I swear to love you forever and ever.ฉันขอสาบานว่าจะรักคุณ ชั่วนิรันดร์ Love So Divine (2004)
* Please bless them * with everlasting love* โปรดอวยพรให้กับพวกเขา * ให้มีความรักที่มั่นคงนิจนิรันดร์ Love So Divine (2004)
* You will be forever * together* พวกเธอจะรักกันชั่วนิจนิรันดร์ * ตลอดไป Love So Divine (2004)
But it's all over if you dieตามหา ชั่วรักนิรันดร์ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Give us faith to see in death the gate of eternal life, so that in quiet confidence we may continue our course on Earth until, by your call, we are reunited with those who have gone before.ให้ความศัทธาเมื่อพบความตาย ประตูสู่ชีวิตนิรันดร์ ด้วยความมุ่งมั่น เราจึงเดินตามทางของเราต่อไป จวบจนพระองค์ต้องการ เราจึงพบกันอีกครั้ง กับมิตรที่จากไป White Noise (2005)
But a good fudge brownie is eternal.แต่เค้กบราวนี่อร่อยๆ อยู่ชั่วนิรันดร์ The Perfect Man (2005)
It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity.ไม่ดีเลย เพราะฉันสาบานว่า จะเกลียดเขาไปชั่วนิรันดร์ Pride & Prejudice (2005)
I want to be with you forever.ผมอยากจะอยู่กับคุณชั่วนิรันดร์ Train Man (2005)
But when I think of spending the rest of my life with Lily, committing forever, no other women, doesn't scare me at all.แต่พอฉันคิดว่าจะได้อยู่กับลิลลี่ชั่วชีวิต... ให้คำมั่น ชั่วนิรันดร์ ไม่มีหญิงอื่น... ทำให้ฉันหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเลยว่ะ Pilot (2005)
- My soul. An eternity of servitude.- วิญญาณข้า สำหรับการรับใช้ชั่วนิรันดร์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Bootstrap Bill, you're a liar and you will spend an eternity on this ship.บู๊ทสแตร็พ บิล .. แกมันมุสา แกต้องอยู่บนเรือนี่ไปชั่วนิรันดร์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Trust the God and get the eternal lifeจงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า และมีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์ Fearless (2006)
Trust the God and get the eternal lifeจงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า และมีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์ Fearless (2006)
Amen.พลังเรืองโรจน์ ชั่วนิรันดร์ เอเมน Flyboys (2006)
Men talked amongst themselves about their fear of death, and pain, but never about the promise of eternal life.ผู้คนเล่าขานไปทั่ว ถึงความตายอันน่าสะพรึง, และทุกข์ทรมาน, แต่ไม่เคยพูดถึง สัญญาแห่งชีวิตอันเป็นนิรันดร์. Pan's Labyrinth (2006)
Yeah, for good this time, okay?ชั่วนิรันดร์เลย, โอเคมั๊ย? Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
And that means, whoever believes in him will not die, but will have everlasting life.และนั่นแปลว่าใครก็ตาม ที่ศรัทธาในพระองค์ จะไม่ตาย แต่มีชีวิตเป็นนิรันดร์ Faith Like Potatoes (2006)
May the Lord lead him unto heaven and grant him... eternal rest.ขอพระผู้เป็นเจ้านำพาสู่สรวงสวรรค์และยินยอมให้เขา... ...พักผ่อนชั่วนิรันดร์ Appleseed Ex Machina (2007)
The last thing this world needs is an eternal you.สิ่งสุดท้ายที่โลกนีต้องการ คือชีวิตชั่วนิรันดร์ของแก Out of the Past (2007)
They're gonna hang me in the mornin' I'll never see the sun I suppose it's too much to ask for a little quiet.จะแขวนคอฉัน เมื่อตะวันส่องฟ้า ไม่เห็นแสงตะวันอีกชั่วนิรันดร์ คงจะขอมากไปสินะ ถ้าจะบอกให้แกเงียบ 3:10 to Yuma (2007)
Hang me in the mornin' I'll never see the sun...แขวนคอฉัน เมื่อตะวันส่องฟ้า จะไม่เห็นแสงตะวันอีกชั่วนิรันดร์ 3:10 to Yuma (2007)
I'll never see the sun...จะไม่เห็นตะวันอีกชั่วนิรันดร์ 3:10 to Yuma (2007)
Soon will come, soon will last.อีกไม่นานจะมาถึง อีกไม่นานจะนิรันดร์ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for good(idm) ถาวร, See also: ตลอดไป, ตลอดกาล, ช่วนิรันดร์
for good(idm) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์
for keeps(idm) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์
forever and a day(idm) ชั่วนิรันดร์, See also: ตลอดกาล
deathless(adj) อมตะ, See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์, Syn. immortal, everlasting, Ant. death, mortal
eternal(adj) ที่อยู่ชั่วนิรันดร์, See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย, Syn. endless, everlasting, never-ending
eternal(n) สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternalize(vt) ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize
eternally(adv) อย่างชั่วนิรันดร์, See also: อย่างไม่สิ้นสุด, Syn. endlessly
everlasting(adj) ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending
forever(adv) ตลอดไป, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตล, Syn. everlastingly, evermore, eternally
forevermore(adv) ชั่วนิจนิรันดร, See also: ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์, Syn. forever
immortal(adj) ซึ่งเป็นอมตะ, See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน, Syn. eternal, everlasting, undying, Ant. mortal
immortality(n) ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality
immortalize(vt) ทำให้ไม่มีวันตาย, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์, Syn. eternalize
till hell freezes over(sl) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
till kingdom come(sl) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
timeless(adj) ถาวร, See also: นิรันดร์, ตลอดไป, ไม่จำกัดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ever after(phrase) รักนิรันดร์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top